Nõustame Euroopa Komisjoni olulises transpordiprojektis

Triniti

Pan-Balti advokaadibüroo TRINITI (Eestis Tamme Otsmann Ruus Vabamets) sõlmis Proximare konsortsiumi juhtivpartnerina Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadiga (DG-MOVE) lepingu Põhjamere-Balti transpordi põhivõrgukoridori analüüsiks.

“Meie ülesanne on anda eksperthinnang aastate jooksul ettevalmistatud investeerimiskavadele, enne kui Euroopa Liit teeb lõplikud otsused laiaulatuslike investeeringute tegemiseks Euroopa taristutesse,“ ütles TRINITI Eesti partner, vandeadvokaat Tõnis Tamme.

1. jaanuaril 2014 jõustus uus üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) raamistik, millega seoses on Euroopa Komisjon sõlminud lepingud konsultantidega põhivõrgustiku transpordikoridoride tehnilise abi ja uuringute teostamiseks. TEN-T eelarve aastateks 2014-2020 on 26,3 miljardit eurot, mille abil arendatakse välja uus üheksa koridoriga “Core Network”, mis paneb aluse üleeuroopalisele transpordivõrgule, hõlmates kõiki 28 liikmesriiki.

Map: The North Sea – Baltic Corridor (red), excerpt from the official Core Netowork Corridor map of the European Commission.

“Oleme väga uhked, et meie rahvusvahelised partnereid Proximare konsortsiumis usaldasid TRINITI senist kogemust. Eesti konsultantide juhtiv roll sedavõrd suurtes üle-Euroopalistes projektides on küllalt harukordne. Ühtlasi on see suurepärane võimalus rakendada oma teadmisi, mida oleme saanud eelnevate suurte transpordi ja infrastruktuuri projektide teostamisel,” lisas ta.

Proximare konsortsiumi teised liikmed on Malla Paajanen Consulting Soomest, Goudappel Coffeng Hollandist, Norton Rose Fulbright LLP Suurbritanniast ja IPG-Potsdam Saksamaalt.

Malla Paajanen Consulting on kavandanud ja hallanud suuri rahvusvahelisi projekte aastast 1999, s.h. nõustanud Euroopa Liidu rahastusega projekti Rail Baltica Growth Corridor.

Norton Rose Fulbright LLP on üks juhtivaid rahvusvahelisi advokaadibüroosid, kes pakub globaalsetele ettevõtetele ja finantsasutustele äriõiguse teenust. NRF-is töötab 3800 advokaati 50 eri linnas üle maailma. Nende laiaulatuslik varasem rahvusvaheline töökogemus koondab teadmisi erinevatest transpordiga seotud valdkondadest.

Goudappel Coffeng on suurim (umbes 260 töötajat) ja vanim (asutatud 1963) liikuvust planeeriv ettevõte Hollandis. Ettevõte tegeleb peamiselt kolme valdkonnaga: nõustamisteenused, tarkvara lahendused ja allhanke pakkumine. Goudappel Coffengil on põhjalikud teadmised ja kogemused andmete kogumisel, analüüsimisel ja transpordi modelleerimisel.

IPG-Potsdam tegeleb liikluse infrastruktuuri analüüsi ja arendamisega. IPG on teinud koostööd kümnete klientidega nii Euroopa avalikus kui ka erasektoris, nende peamiseks tegevusvaldkonnaks on liiklus, logistika ja keskkond.

3200 km pikkune Põhjamere – Balti koridor ühendab Baltikumi sadamaid (Tallinn ja Helsingi) Põhjamere sadametega (Bremerhaven, Amsterdam, Rotterdam ja Antwerpen, samuti sisemaise sadamaga Brüsselis). Koridor algab Vuosaari ja Muuga sadamast, kulgeb läbi kolme Balti riigi ja Kirde-Poola Varssavini. Sealt alates jätkub juba traditsiooniline Ida – Lääne suunaline koridor Berliinini, hõlmates ka Põhjamere ranniku sadamaid. Koridor looks kaasaegse multimodaalse transpordiühenduse Soome, kolme Balti riigi, Poola, Saksamaa ja ülejäänud ühisturu riikide vahel.

TRINITI on Baltikumi ülene äriõiguse advokaadibüroo, mis koondab ligi 50 spetsialisti, kes teenindavad kliente Eesti, Läti ja Leedu pealinnades. TRINITI nõustab regulaarselt transpordi, infrastruktuuri ja logistika valdkonna kliente. 2013. aasta märtsis viisid nad läbi Rail Balticu ühisettevõtte teemalise uuringu Eesti, Läti ja Leedu valitsustele, on varasemalt ette valmistanud Riia rahvusvahelise lennujaama arendamiseks vajalikke õigusakte, esindanud suurt Leedu teedeehitusettevõtet Palanga ümbersõidu PPP projektis (väärtus umbes 34 miljonit eurot) ning annavad jätkuvalt nõu rahvusliku lennufirma Estonian Air restruktureerimiskava elluviimisel, AS Levira aktsiate rahvusvahelise müügiprotsessi korraldamisel, jne.