Välismaalase töölevõtmine on lihtne kui tunned reegleid

Triniti

Paljud tööandjad üle maailma on majanduse elavnedes asunud omale uuesti töötajaid värbama. Avatud maailmas on täiesti tavapärane, et vajadusel värvatakse tööle ka välismaalaseid. Nii on ka Eestis mitmeid tööandjaid, kes värbavad või vähemasti soovivad värvata tööle välismaalaseid. Seejuures põhjused välismaalaste töölevõtmiseks on erinevad. Üks soovib välisturgude hõlmamiseks kaasata välismaist eksperti, teine hooajatöölisi põllutööde tegemiseks või turistide teenindamiseks, kolmas aga teadlast mõne paljutõotava projekti uurimismeeskonda.

Kõigil välismaalastel on Eestis töötamiseks vajalik üks või teine luba. Ka teiste Euroopa Liidu riikide kodanikel tuleb täita teatud formaalsused enne Eestis tööle asumist. Sageli aga kummitavad tööandjaid mitmeid hirmud ning küsimused seoses välismaalase töölevõtmisega.

Millistest riikidest võib töötajat töökäte puuduses palgata?

Arvestades maailma avatust ning inimeste suurt üleilmset liikuvust, võib tööandja omale sobiva töötaja värvata tegelikult ükskõik millisest maailma riigist. Oluline on seejuures vaid see, et Eesti või Euroopa Liit ei oleks selle konkreetse riigi kodanikele kehtestatud sissesõidukeeldu või piirangut elamisõiguse andmiseks.

Kas ainult tööluba annab õiguse Eestis töötada?

Peamine alus Eestis töötamiseks on elamisluba töötamiseks. Samas võib välismaalane teatud tingimustel, ennekõike lühiajalisel Eestis töötamisel, töötada Eestis ka ilma elamis- või tööloata.

Kas tööletulija saab oma pere ka Eestisse kaasa võtta?

Eesti immigratsioonipoliitika on siiski pigem range kui leebe. Selleks, et kõrgelt haritud spetsialiste Eestisse meelitada, on neile loodud võimalus võtta kaasa ka oma pereliikmed, kes peavad selleks taotlema aga iseseisvad elamisload. Lihttööliste puhul on see keeruline, kuid samas mitte välistatud. Oluline on, et abikaasana käsitletakse siiski üksnes ametlikult abielus olevat kaasat ning vabaabielu partneri Eestisse asumine on märgatavalt keerulisem. Perekonna kaasaasumise juures peab arvestama tegemist on väga juhtumipõhiste asjadega.

Kui kaua võib välismaalane Eestis töötada?

Mingit täpset ajalist piirangut ei ole. Üldiselt antakse esmane elamisluba 1-2 aastaks ning vajadusel seda pikendatakse.

Kokkuvõtvalt ei ole välismaalase töölevõtmine üleliia keeruline, kui tunned reegleid

Välismaalase töölevõtmine iseenesest ei ole keeruline. Pigem on tegemist protsessiga, milles on vaja hästi orienteeruda. Kui selle menetluse detailid ja nüansid on selged, ei ole välismaalase töölevõtmine üleliia vaevaline. Samas peab tööandja siiski arvestama mõningate kehtivate nõuetega, mis võivad teatud olukorras saada takistuseks või muuta välismaalase värbamise ebaotstarbekaks.

Soovitame kindlasti enne piiritaguse töötaja värbamist endale tema töölevõtmisega seonduv menetlus selgeks teha ning vajadusel kindlasti küsida nõu asjatundjatelt. Oleme meeleldi valmis nõu ja jõuga neis küsimustes abiks olema.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']