Välismaalane hakkab konkureerima kohaliku töötajaga võrdsetel tingimustel

Triniti

Käesoleva aasta alguses kirjutasin välismaalaste seaduse (VMS) muudatustest (“Kas välismaalase saab tööle võtta ka mõistliku palga eest?“), mis aasta alguses tõi välismaalaseid Eestisse töölevõtvate tööandjate ning ka välismaalastest töötajate jaoks kaasa mõningaid leevendusi. Kuivõrd tööjõupuudus on mitmete valdkondade ettevõtete (eriti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas) jaoks jätkuvalt suur väljakutse, on ettevalmistamisel ning kooskõlastamisel VMS’i täiendavad muudatused.

Võimalus maksta võrset töötasu kohalikule ning välismaalasele

Kui alates 1.01.2016 kehtima hakanud VMS nägi ette võimaluse värvata välismaalane tööle tööandja valdkonna keskmise töötasu eest üksnes sellises valdkonnas, milles on Eestis vaja vähendada tööjõupuudust ning soodustada sellega Eesti majanduse, teaduse, hariduse või kultuuri arengut, siis uute muudatusettepanekute kohaselt muutuks see erand sisuliselt reegliks. Nimelt näevad muudatusettepanekud ette, et välismaalasele tuleb maksta töötasu, mis on konkreetse tööandja tegevusvaldkonna keskmine töötasu, kuid lõppkokkuvõttes siiski mitte suurem, kui on Eesti Vabariigi üldine keskmine töötasu.

Senise regulatsiooni kohaselt pidi tööandja sisuliselt kohalikult tööjõuturult kaasatud töötajat VMS nõudeid järgides diskrimineerima, kuna kehtiv VMS sätestab, et üldine välismaalasele makstav miinimumtöötasu peab olema 1,24 kordne Eesti Vabariigi keskmine töötasu. Siinkirjutaja hinnangul kõrvaldab selline muudatus jõustumisel seaduse tasemel kehtiva kohalikku töötajat diskrimineeriva nõude ning võimaldab tööandjal maksta sama tööd tegevatele inimestele võrdset tasu isegi juhul, kui üks neist on välismaalane.

Lühiajaline töötamine võib kesta pikemalt

Järgmine oluline kavandatav muudatus puudutab lühiajaliselt Eestis töötamist. Kui praegu kehtiva seaduse kohaselt võib välismaalane ilma elamisloata Eestis töötada kokku kuni 6 kuud aasta jooksul, siis muudatuste jõustumisel on lühiajaliselt võimalik Eestis töötada kokku 9 kuud aasta jooksul.

Seonduvalt sellega on kavas muuta ka pikaajaliste viisade väljastamise korda ning nende alusel Eestis viibimise aega. Seni võimaldab pikaajaline viisa välismaalasel Eestis viibida järjest kuni 6 kuud aasta jooksul, kuid muudatuste jõustumisel on välismaalasel võimalik Eestis viibida järjest kuni 12 kuud 24 kuu jooksul. Olulise muudatusena on kavas anda ka Politsei- ja Piirivalveametile (PPA) õigus väljastada pikaajalisi viisasid just lühiajalise töötamise võimaldamiseks.

Mõned muud muudatused

Lisaks eelmainitud muudatusele kavandatakse veel mitmeid rohkem või vähem olulisi muutuseid seoses välismaalaste Eestis töötamisega. Nimelt on kavas luua täiesti uus elamisloa liik, mis peaks oluliselt leevendama just suurte rahvusvaheliste kontsernide nn liikumist ühest riigist teise Euroopa Liidu (EL) siseselt. Samuti on kavas luua võimalus lühiajaliseks Eestis töötamiseks ka ettevõttesisese liikumise korral, mis senini puudub ning mis teatud olukordades pärsib just paljudes riikides tegutsevate suurkontsernide teatud töötajate ajutist rakendamist Eestis.

Kokkuvõtteks

Eelkirjeldatud kavandatud muudatused on üksnes mõned paljudest muudatusest VMS’is. Nagu ka varasemalt tõdetud, tunduvad sellised muudatused Eesti tööjõuturu piiratust ning töötuse suhteliselt madalat taset arvestades allakirjutanu hinnangul igati mõistlikud ja vajalikud olevat. Kuigi need muudatused muudavad VMS’i jälgitavuse teatud mõttes keerulisemaks, avardavad need siiski välismaalaste palkamise võimalusi ning võimaldavad teatud olukordi kokkuvõttes lahendada kiiremini ning mõistlikel tingimustel.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']