Väiksematel lihtsam aruanne

Triniti

01.01.2016 jõustusid raamatupidamise seaduse muudatused, mille kohaselt muutus väiksemate ettevõtjate aruandluskohustus lihtsamaks. Allpool tabelina kokkuvõtlikult muudatustega kehtestatud ettevõtjate liigitus ja sellega seotud muudatused majandusaasta aruande koostamisel:

Kliki pildil, et seda suuremana näha
Tabel

  • Mikroettevõtja võib koostada üksnes raamatupidamise aastaaruande (lühendatud bilanss +kasumiaruanne), piiratud lisad:

–    bilansiväliste tingimuslike ja siduvate kohustuste kogusumma;

–    kohustised ja tagatised;

–    tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmele makstud ettemaksed ja antud laenude summa, sealhulgas laenu tagasimaksmise või mahakandmise või laenust loobumise summa, samuti maksetähtajad ja intressimäärad ning muud olulised tingimused;

–    Tresooraktsiad: majandusaasta kestel omandanud või tagatiseks võõrandatud ja võõrandamata:

a) arv ja (arvestuslik) nimiväärtus ja osakaal aktsia- või osakapitalis;
b) makstud tasu suurus ja omandamise või tagatiseks võtmise põhjus.

  • Väikeettevõtja võib koostada üksnes raamatupidamise aastaaruande (bilanss +kasumiaruanne), lisad (kirje olemasolul, kokku kuni 14 lisa), tegevjuhtkonna (hoolsus)kohustus täiendada, kui on alust arvata, et aastaaruande eesmärk ei ole täidetud.
  • SUURETTEVÕTJA – lisanõudena kohustus avaldada mitte-finantsteavet, nt.:

–    avaliku huvi üksus: ärimudel, sots. mõju jne;
–    börsi ettevõte: mitmekesisuspoliitika rakendamine.

 

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']