TRINITI sai esimese Eesti advokaadibüroona võimaluse sekkuda amicus curiaena Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlusse

Triniti

Amicus curiae arvamuse asjas Magyar Jeti Zrt vs Ungari koostasid vandeadvokaat Karmen Turk ja jurist Maarja Pild koostöös Euroopa Infoühiskonna Instituudi ja Tilburgi Ülikooliga.

Euroopa Inimõiguste Kohtusse jõudnud asi puudutab laimavate avalduste hüperlinkimise küsimusi. Arvamuses soovitasime kohtul teha otsus hüperlinkija kahjuks vaid erandlikel juhtudel ning kohelda hüperlinke kui viiteid või äärmisel juhul tsitaate. Rõhutasime hüperlinkide olulisust Interneti kui terviku funktsioneerimisel ja kuidas piirangud hüperlinkimisele mõjutavad ühiskonda ja riiviavad eelkõige õigust sõnavabadusele.

Loe Stanfordi Ülikooli õigusteaduskonna veebilehelt meie positsiooni kokkuvõtet siit.

Arvamuse tervikteksti leiad siit.