TRINITI partner Tõnis Tamme nimetati Sloveenia aukonsuliks Eestis

Triniti

Eesti Vabariigi välisminister Marina Kaljurand ja Sloveenia suursaadik Tone Kajzer avasid Tallinnas, Advokaadibüroo TRINITI ruumides, piduliku tseremoonia käigus Sloveenia aukonsulaadi. Aukonsuli vande andis TRINITI advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat Tõnis Tamme, kelle konsulaarpiirkonnaks on kogu Eesti Vabariik.

Aukonsulaat on Sloveenial Eestis esimene omataoline ja hetkel ka ainus Sloveenia Vabariigi konsulaaresindus Eestis. Sloveenia suursaadik Eestis Tone Kajzer, kellele alaline residents on Kopenhaagenis, rääkis toimunud vastuvõtul aukonsulaadi avamisest kui loogilisest jätkust kahe riigi tihenenud poliitika- ja majandussidemetele.

“Eesti ja Sloveenia jagavad samu väärtusi ning EL ja NATO liikmetena oleme veendunud rahvusvahelise õiguse normide ülalhoidmise toetajad. Viimase 25 aastaga on meie suhted arenenud sõbralikeks ja avatuks ning aukonsulaadi avamisega ja proaktiivse aukonsuli ametisse vannutamisega näen palju võimalusi majandussidemete arendamiseks – ennekõike IKT, logistika, turismi, logistika ja taastuvenergeetika tehnoloogiate valdkonnas. Kui Eestile võis olla Sloveenia eeskujuks varasematel aastatel, siis nüüd on Eesti olnud eeskujuks Sloveenial – oleme avalikus halduses viinud hiljuti läbi reforme, kus just Eesti on andnud märkimisväärselt inspiratsiooni,” ütles suursaadik Kajzer.

Aukonsulaadi avamisel kõnelenud Eesti Vabariigi välisminister Marina Kaljuranna vaatenurgast on suhted Sloveeniaga pidevalt arenenud ning koostööle ollakse avatud ka NATOs ja Euroopa Liidus, mille üheks näiteks on hetkel Sloveenia ja Horvaatia piiril põgenike vastuvõtu ja korra tagamisega tegelev Politsei- ja piirivalveameti kiirreageerijate erimissioon ESTPOL-1.

“Majandussuhete arendamisel on meil kindlasti arenguruumi. Huvi ja potentsiaal on meil kindlasti IKT-alase koostöö edendamisel, kontaktide ja kogemuste vahetamisega on juba ka alustatud. Perspektiivikad valdkonnad edasiseks arenguks on kindlasti veel logistika, turism, farmaatsia ja toiduainetetööstus,“ sõnas välisminister Kaljurand.

Vandeadvokaat Tõnis Tamme, kes andis pidulikul tseremoonial aukonsuli vande, nägi kogenud tehingute ja rahvusvaheliste infrastruktuuriprojektide nõustajana endal mitut tegutsemisfookust: ”Lisaks Sloveenia kodanike ning ettevõtjate huvide esindamisele Eestis näen ma meie riikide vaheliste, täna veel üsna väikesemahuliste, majandussuhete arengus suurt potentsiaali. Eesti uue lennufirma Nordic Aviation Group koostöö Sloveenia rahvusliku lennufirmaga Adria on heaks näiteks uute ärivõimaluste leidlikust ärakasutamisest. Tulevasel Rail Baltic raudteeprojektil saab olema üle-Euroopaliste transpordikoridoride kaudu ühendus Koperi sadamaga Sloveenias, mis teenindab nii Vahemerelt kui Kaug-Idast saabuvaid ookeaniklassi konteinerlaevu, mis oleks Rail Balticu realiseerumise korral üks oluline vahejaam Põhi-Lõuna suunal liikuva transiitkauba jaoks. Võimalusi majandus- ja kultuurisidemete tihendamiseks on palju.”

Tõnis Tamme on vandeadvokaat ja advokaadibüroo TRINITI partner. Tamme lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1994. aasta ja võeti samal aastal Eesti Advokatuuri liikmeks. Hiljem on ta end täiendanud Londoni Ülikooli Queen Mary ja Westfieldi Kolledžis. Ta on aastate jooksul spetsialiseerunud suurte transpordi- ja taristuprojektide ja -tehingute nõustajana. Kokku on Tamme nõustanud enam kui 150 tehingut väärtusega üle 4 miljardi euro ning teda on transpordi, panganduse ja finantside ning kinnisvaraõiguse juhtivaks ja soovitatavaks professionaaliks nimetanud nii tunnustatud rahvusvahelised erialaväljaanded Chambers Global kui Legal 500.

Aukonsuli ülesandeks on kahe riigi vaheliste majandus-, kultuuri- ja muude suhete arendamine ning Sloveenia kodanike huvide kaitse Eestis.