TRINITI partner juhatas Helsingis transpordikonverentsi diskussioonipaneeli

Triniti

7. aprillil 2016 modereeris TRINITI partner Tõnis Tamme Helsingis „North Sea Baltic Connector of Regions“ avakonverentsil „TEN-T Urban Nodes for the Regional Development“ diskussioonipaneeli  „TEN-T koridoride ettevõtluspotentsiaal Põhjameri-Balti koridori näitel“ (Corridors and business potentials, case North Sea – Baltic, NSB).

Arutelupaneelis osalesid Euroopa Parlamendi liige ja TEN-T põhivõrgukoridori Põhjameri – Balti meri Euroopa koordinaator pr. Catherine Trautmann ning Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõtte RB Rail AS tegevdirektor pr. Baiba Rubesa. Vestluse keskmes oli oodatult Balti mere piirkonna lähituleviku suurima piiriülese taristuprojekti Rail Baltic raudteega seonduvad küsimused, s.h projekti planeerimise, finantseerimise, ehituse ja tulevase kasutusega kaasnev.

NSB regioonide ühendaja projekti rahastab Euroopa Liidu Interreg programm ning projekti eesmärk on tõhustada Läänemere idaosa regiooni jätkusuutlikku juurdepääsu kauba- ja reisijateveole. Projekt on osa NSB põhivõrgukoridori töökava rakendamisest koridorifoorumi kaudu, kus liikmesriigid, infrastruktuuriettevõtjad ja regioonide esindajad suhtlevad Euroopa Komisjoni ning Euroopa koordinaatoriga. Projekt toimib riikidevahelise ruumilise planeerimise ja transpordiplaneerimise koostööplatvormina.

Vandeadvokaat Tõnis Tamme vastutab TRINITI advokaadibüroos taristu- ja transpordivaldkonna eest ning on oma kutsetöös nõustanud mitmeid olulisi projekte nagu Rail Baltic ühisettevõtte asutamisele eelnenud uuring (Rail Baltic Joint Venture Study); Põhjameri Balti meri põhivõrgukoridori uuring Euroopa Komisjonile; Rail Baltic ühisettevõtte asutamisläbirääkimiste nõustamine, Euroopa ühendamisrahastu (Connecting Europe Facility) finantseerimistaotluse koostamise õiguslikud küsimused, jne.