TRINITI osales Balti M&A tehingute uuringus

Triniti

Baltikumiülese ülevõtmis- ja ühinemistehinguid analüüsiva „Baltic M&A Deal Points Study 2016” uuring viidi läbi Eesti, Läti ja Leedu Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioonide egiidi all kaheksa juhtiva Balti advokaadibüroo osalusel. Uuringu põhijärelduseks on, et põhiliselt tulevad Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete ostjad samuti Balti- ja Põhjamaadest.

Eesti osakaal ostjate hulgas on suur ning ligikaudu veerand ostudest tuleb Eestist (Leedu on esindatud 19% ja Läti 9% ostjaga). Ostjate päritolu mitmekesisus on samuti suurenenud samal ajal kui Soome, Venemaa ja USA osa ostjate hulgas märkimisväärselt madal võrreldes mõne aasta taguse olukorraga.

Ostjate hulgas on ülekaalus 66% ulatuses strateegilised ostjad, samal ajal on neljandik ostjatest on finants- ja erakapitali investeerijad. Ainult 3% ostjatest on eraisikud ning see näitaja on märkimisväärselt madal võrreldes 13%-lise osaga aastal 2013. Juhtkonnapoolsed väljaostud (MBO-d), mis moodustavad jätkuvalt väikese, kuid huvitava turuosa – 3% kõigist tehingutest.

Uuringu käigus analüüsiti 168 Balti regiooni ülevõtmis- ja ühinemistehingut ajavahemikus juulist 2013 kuni detsembrini 2015. See on varasemate uuringutega võrreldes suurim analüüsitud tehingute arv. Kõige aktiivsemad majandussektorid Balti ülevõtmis- ja ühinemistehingute turul olid ehitus- ja kinnisvaravaldkond, tehnoloogia, finantsteenused, energia- ja kommunaalettevõtted. Tavalised Balti M&A tehingud jäävad 1-5 miljoni euro piiridesse.

Uuringus osalesid kaheksa juhtiva Balti advokaadibürood: TRINITI, Cobalt, Ellex, Eversheds, Glimstedt, Primus, Sorainen ja Tark Grunte Sutkiene.