Triniti – miks ja kuidas?

Triniti

Suur rõõm on tõdeda, et on sündinud uus pan-Balti advokaadibüroode liit – Triniti, mille üheks asutajaks on ka Tamme Otsmann Ruus Vabamets (TORV). Olen olnud TORV-i poole pealt antud protsessi koordineerija ning mõtlesin, et oleks paslik avada toimunu telgitaguseid ka meie blogisfääris.

Triniti asutajateks on lisaks meile advokaadibürood Šarka Sabaliauskas Jankauskas (SSJ) Leedust ning Treilons & Petrovičs Lätist.

Balti õigusturul tegutsemiseks on Eesti advokaadibüroodel olnud kaks põhimõttelist valikut. Kas ehitada naaberturgudel nullist üles oma organisatsioon või liikuda võrgustiku arendamise ehk koostöö põhiselt? Meie kindel valik langes teise suuna kasuks. Seda mitmetel eri kaalutlustel, kuid üldistatult öeldes ennekõike seepärast, et eestlane ei tunne siiski Lätit läbi ja lõhki nii nagu ei tunne lätlane Leedut ja leedukas Eestit.

Üldistades võime öelda, et Eestis on tugevam Skandinaavia naabrite mõju, Riias on tunda piirkondliku suurlinna ja Vene investorite hõngu ning Vilniuses vaadatakse rohkem Varssavi ja Berliini poole. Ajaloolised, geograafilised ja kultuurilised põhjused annavad just teenusmajanduse sfääris selliseid värvinguid, milles orienteerumiseks on oma lokaalseid olusid tunnetavate partnerite olemasolu hädavajalik.

Võin oma kogemusest öelda, et Lätist ja Leedust partnerite leidmine on olnud pikk ja küllalt keerukas ettevõtmine. Olen advokaadina erinevate Läti ja Leedu büroode ja kolleegidega koostööd teinud juba ca 15 aastat. Pole lihtne leida koostööpartnereid kelle mõtteviis, töökvaliteet ja kliendisuhtlus on ajas ühtlaselt heal tasemel. Triniti liitlaste näol oleme lõpuks taolised partnerid leidnud.

TORV pole kaugeltki esimene Eesti advokaadibüroo, kes oma pan-Balti teekonna ette on võtnud. Me pole seda seni teinud paaril kindlal põhjusel. Esiteks seetõttu, et viisime alles eelmisel aastal läbi Eestisisese liitumise. Lisaks oleme tähelepanelikult jälginud mitmete heade konkurentide tegevust sellel suunal. Mitte kõik katsed oma pan-Balti toimivat võrgustikku rakendada pole olnud edukad. Mistõttu on meie jaoks olnud äärmiselt oluline kolleegide ja konkurentide kogemusest õppida ja proovida teha paremini.

Meie jaoks oli algusest peale selge, et edukas pan-Balti kett saab tugineda ühistele arusaamadele advokaaditöö põhimõtetest ja nõustamisteenuse ärimudelist. Alles seejärel tulevad küsimused brändimisest ja kõik sinna juurde kuuluv. Pole kahtlust, et advokaadiabi nagu ilmselt iga teise nõustamisteenuse lähiaastate trend on üha sügavam spetsialiseerumine, suutlikkus „elada“ kliendi maailmas ja seda adekvaatselt tajuda. Arvame, et Google-ajastul väheneb teadmise kui sellise erikaal, suureneb aga pühendumise tähtsus ning oskus olla õigel ajal vajalike teadmistega kliendile kättesaadav.

Kliendi ärist sisuline arusaamine ning selle edule kaasaaitamine kõlab täna justkui nõustamisäri elementaarse põhitõena, aga õigusteenuse poole peal see praktikas kaugeltki veel nii levinud ei ole. Paljud bürood juba räägivad sellest, kuid väljakujunenud püramidaalse ülesehituse tõttu (mõned juhid ja kogenud partnerid, kellele allub palju nooremaid advokaate-juriste-assistente) on seda reaalselt keerukas ellu rakendada.

Balti riikide õigusturud eraldi võttes ei pruugi tagada advokaadile kitsamaks spetsialiseerumiseks piisavat töömahtu, kolme riigi peale kokku aga küll – see on ka põhjuseks, miks oleme Trinitis alustanud tööd ülebaltiliste valdkonnapõhiste töögruppide loomiseks. Kaasusepõhine lähenemine hakkab üha enam maksma ka tasustamise juures. Üldine ja ühetaoline tunnihind enam teadjamaid kliente ei rahulda vaid peab olema valmis tehingu- ja vaidluspõhisteks ülesandetasudeks, millel konkreetne ja arusaadav eelarve ning kliendi riskide maandamiseks ja advokaadi täiendavaks motiveerimiseks tihti ka tulemustasu element.

Balti mõõde on juba mõnda aega tähtis paljudele meie klientidele. Paljukorratud tõsiasi on ka meie turgude väiksus eraldi võttes, mistõttu välisinvestorid vaatavad reeglina kolme riiki koos ning eeldavad võimekust neile õigusteenust kõigis kolmes riigis sujuvalt osutada. Arvan, et Balti ettevõtete kasvamisel ja turuosaliste edasisel koondumisel saab pan-Balti mõõde advokaaditeenuse turul järjest suuremat kaalu ning Triniti kaudu oleme selleks hästi valmis.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']