Kohtuvaidluste lahendamine

Oleme aastatega loonud tõeliselt tugeva ja hästi toimiva vaidlustiimi, mis saab hakkama ka ülimahukate ning väga keeruliste protsessidega. Esindame kliente nii kohtus kui ka vahekohtus, kuid ei piirdu vaid sellega – tegutseme ka ise vahekohtunikena ja koolitame kohtunikke Eestis ning mujal Euroopas.

Teame, mis toob kohtus edu, ja meil on:

  • Nutikad inimesed – meile saavad advokaadid tööle ainult põhjalike testide ning tiimi aktsepteerimise kaudu
  • Läbimõeldud süsteemid – vähemalt kaks advokaati teab teie asjast ja tegeleb sellega. Meil on iga kohtudokumendi jaoks olemas template ja checklist, tööprotsessid on automatiseeritud ja kohtuistungile minnes on kaasas istungiplaan
  • Kogemus – lahendame aastas umbes 250 vaidlust, seejuures oleme edukad 87% juhtudest
  • Julgus anda aus hinnang – hindame võiduvõimaluse enne kohtusse minekut ära ja ütleme ühe lausega, kuidas lood päriselt on – ka siis, kui asjad on halvasti või väga halvasti
  • Fikseeritud tasumudel – me ei müü tunde, vaid hindame kliendile loodud väärtust ja lepime eelnevalt kokku konkreetse hinna. Kaotuse puhul aga jagame riski
  • Avalik ja aus baastasu – maakohus 6 000 eurot │ ringkonnakohus 3 500 eurot │ riigikohus 2 500 eurot

Kliendid on meie kohta öelnud järgmist:

Nendega on selline tunne, nagu nad tegeleksid ainult minu asjaga..“

TRINITILE usaldame enda Euroopa-mastaabiga kohtuasjad

Tunneme ja usaldame selle büroo partnereid juba üle 15 aasta. Pretsedentvaidluste lahendamisel on nad meie esimene valik

Võta ühendust meie meeskonnaga