Transport & taristu

TRINITI on transpordi ja taristu valdkonnas väga edukas ja loeb end üheks vähestest Baltimaade õigusbüroodest, mis regulaarselt riiklikke ja rahvusvahelisi projekte nõustab. Meie pädevusse kuuluvad:

 • Raudteeõigus, sealhulgas taristutariifid ja võimsuste eraldamine,
 • Ehitus- ja planeerimisõigus, sealhulgas planeerimise strateegiad ja heakskiidud,
 • Riigihanked, sealhulgas hankemenetluse kavandamine ja juhtimine ning vaidluste lahendamisele kaasaaitamine,
 • Riigiabi ning avaliku ja erasektori koostöö,
 • Maade sundvõõrandamise regulatsioon,
 • Raudtee transpordi- ja taristuettevõtete eraldamine kooskõlas EL-i regulatsiooniga,
 • Projektide rahastamine ja valitsussuhted.

TRINITI on mänginud võtmerolli näiteks järgmistes transpordi- ja taristualastes küsimustes:

 • Rahvusvahelise konsortsiumi juhtimine, mis nõustas Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi haru Põhjamere – Läänemere koridori projektis,
 • Abi osutamine RB Rail AS-i asutamisel, mis on ühisettevõte Rail Balticu projekti elluviimiseks, et ühendada Eesti Kesk- ja Lääne-Euroopaga Baltimaade suurimas ühises ettevõtmises (projekti hinnanguline väärtus on 3,6 miljardit eurot),
 • Rail Balticu projekti kohta valdkonnaülese uuringu teostamine,
 • Euroopa suurima raudteeoperaatori ja taristuomaniku ning maailma suuruselt teise transpordiettevõtte Deutsche Bahn International nõustamine seoses 11 miljoni euro väärtuses lepingutega,
 • Eesti Raudtee esindamine taristutariifide vaidluses Elektriraudteega,
 • Juhtiva rahvusvahelise teede-ehitusettevõtte Strabag nõustamine seoses lepingute ja õigusküsimustega.

The Legal 500 märgib, et TRINITI koostas Rail Balticu töörühmale põhjaliku uuringuaruande, et aidata kaasa 3,6 miljardi euro suuruse projekti elluviimisele, mille raames ehitatakse rohkem kui 700 kilomeetrit raudteed Tallinnast Varssavini.

Võta ühendust meie meeskonnaga