Tööõigus

TRINITI advokaatidel on pikaajalised ja ulatuslikud oskused ning kogemused tööõigusküsimuste lahendamisel:

  • Töölepingute ja äriühingu juhtorgani liikme lepingute koostamine, sõlmimine ja lõpetamine
  • Konfidentsiaalsus- ja konkurentsikeelu lepingute koostamine, sõlmimine ja lõpetamine
  • Töökorralduslike reeglite, tööalaste tagatiste, sotsiaalkindlustuse, töötervishoiu, tööohutuse jms valdkonna nõustamine ja dokumentide koostamine
  • Töö- ja elamislubasid ning muud rahvusvahelist tööõigust ja immigratsiooniõigust puudutavad nõustamised
  • Klientide esindamine nii individuaalsetes kui ka kollektiivsetes töövaidlustes, nii töövaidluskomisjonis kui ka kohtus

Valik meie tööõiguse valdkonna kogemustest:

  • Eesti juhtiva alkoholitootja ja -importija AS-i Liviko nõustamine kollektiivlepingu kaasajastamisel ja muutmisel ning läbirääkimiste pidamisel ametiühinguga
  • Eesti juhtiva jäätise ja külmutatud toodete tootja AS-i Balbiino töölepingute ning töökorralduse reeglite ja muude töösuhteid reguleerivate dokumentide ning kokkulepete väljatöötamine ja rakendamine
  • Powerwave TechnologiesEstonia, kes on osa ülemaailmsest Powerwave Technologies Group-st, nõustamine individuaalsete ja kollektiivsete koondamiste läbiviimisel seoses ettevõtte ümberkorraldamisega
  • Erinevate juhtivate Eesti ettevõtjate nõustamine ja esindamine tööõiguse küsimustes nii läbirääkimistel kui ka vaidlusorganis

Klen Laus on aastaid olnud tööõiguse lektoriks nii koolides kui ka erinevatel koolitustel ja konverentsidel ning omab põhjalikke teadmisi tööõiguse valdkonnas.

Võta ühendust meie meeskonnaga