Õigusabi põllumajanduses

Põllumajandustootjaid, -ühistuid ning teisi põllumajandussektoriga seotud ettevõtteid nõustavad TRINITI advokaadid tunnevad hästi agrivaldkonna eripärasid.

 • Agrisektori äriühingute ja ettevõtete omandamiste, ühinemiste ja jagunemiste õiguslik nõustamine, sh väga keerulise omanikestruktuuri ja suurearvulise osanike arvuga äriühingud
 • Igapäevaste põllumajandusvaldkonna lepingute koostamine, sh maa rendi- ja müügilepingud, piima ja muude põllumajandussaaduste ning tehnika müügi- ja rendilepingud, ehituslepingud, jms
 • Sektoriga seotud tsiviil- ja haldusvaidluste lahendamine, sh põllumajandustoetuste ja erinevate nõuete täitmisega seotud vaidlused
 • Tööõiguslike küsimuste lahendamine
 • Põllumajandustoetuste taotlemisega seotud õigusküsimused
 • Igapäevaste õigusdokumentide vormistamine

Saame Eesti põllumehele abiks olla ettevõtete omandamisel ja ümberkujundamisel (AS-ist OÜ-ks ja vastupidi), maade müümisel ja omandamisel, toetuste ja taotluste vormistamisel, konkurentsiõiguse küsimustes ning muude õiguslike probleemide lahendamisel. Meie kogenud vaidluste lahendamise meeskond esindab teid parimal viisil läbirääkimistel ning kohtuvaidlustes.

Meie põllumajandussektoris nõustatud kogemuste hulka kuuluvad:

 • Õnne Piimakarjatalu osade müügiprotsessi juhtimine
 • OÜ Selja osade võõrandamine
 • OÜ Põlva Agro osaluse müük
 • Vaidlus põllumajandustoetuse määramise üle
 • Hiiumaa Agro omandamine

Vt ka Äripäeva põllumajanduslehest advokaadi Siim Maripuu artiklit: „Millal vajab põllumees advokaadi abi“.

Võta ühendust meie meeskonnaga