Meediaõigus & meelelahutusõigus

Meie büroo tugevuseks on klientide nõustamine ajakirjandus- ja meelelahutusmaastikul

Pakume õigusteenuseid järgmistes valdkondades:

  • Meedia- ja väljendusvabaduse ning ajakirjanduseetika küsimused
  • Internetis andmete avaldamise ja vahendamise küsimused
  • Väljendusvabadus ja teised põhiõigused, nt andmekaitse kokkupuutest tekkivad küsimused
  • Meelelahutusõigusest tulevad küsimused (ürituste korraldamine, telesaadete tootmine)
  • Meediaorganisatsiooni igapäevased küsimused (nt õiguste hankimine)

Meie advokaatidel on rohkelt kogemusi ajakirjandusvabadust puudutavates kohtuvaidlustes – TRINITI on osalenud enam kui 100-s meediavaidluses Eestis ja rahvusvahelistes kohtutes. Ka meediavaidluste puhul lähtume põhimõttest, et mõistlik kompromiss on kliendile sageli kasulikum kui aeganõudev ja kulukas kohtuvaidlus

Siiski oleme seda meelt, et tugeva ja usaldusväärse ajakirjanduse vundamendiks on põhimõttekindlus, usk avaldatusse ning allikate konfidentsiaalsuse tagamine, mistõttu tuleb printsipiaalsed ning pretsedentvaidlused lahendada kohtuotsuste kaudu

Meie büroo kogemused valdkonnas:

  • Meid usaldavad Eesti meediamaastiku olulised tegijad üleriigilised ning kohalikud meediaorganisatsioonid – Äripäev AS, Delfi AS, AS Ekspress Meedia, AS Eesti Meedia ja seda nii igapäevases nõustamises kui strateegilistes valikutes
  • Meie oskusi meediaõiguses kasutavad kliendid arvukalt nii Eesti kui ka Euroopa kohtutes ning meie esindusel on analüüsitud nii allikakaitse piire kui seda, millal võib meediaorganisatsioonil keelata tulevikus millegi avaldamine, täpsemalt vaata kogemusi SIIT

TRINITI advokaat Karmen Turk on rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdiks just seoses uue tehnoloogia ja inimõiguste kokkupuute punktidega, osaledes eksperdina Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu projektides. Näiteks on ta olnud kaasatud Euroopa Nõukogu interneti vabaduse komiteesse ning eksperdina Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu ühisprogrammi, mille eesmärk on arendada Ukraina infoühiskonda Ukraina Kohtunike Akadeemia täiendkoolitusprogrammide koostamise kaudu. Aastal 2017 valiti Karmen Turk Aasta Pressisõbraks

TRINITI advokaat Maarja Pild nõustab kliente igapäevaselt meediaõiguse teemadel. Maarja on esindanud kliente mitmekümnes meediavaidluses. Maarja annab Tartu Ülikoolis õppeainet „Privaatsus ja andmekaitse“ ning omab laialdast kompetentsi just andmekaitse- ja väljendusvabaduse õiguse kollisiooni kaasustes. Maarja on spetsialiseerinud ka sotisaalmeedias avaldamisega kaasnevatele õigusküsimustele, kaitstes oma magistritöö teemal „Võlaõiguslike õiguskaitsevahendite kohaldamine au teotamisel sotsiaalmeedias Facebooki näitel“

Võta ühendust meie meeskonnaga