Maksejõuetus & saneerimine

TRINITI advokaadid on aastate jooksul omandanud ulatuslikud ja põhjalikud kogemused maksejõuetuse ning saneerimise valdkonnas. Pakume seonduvaid õigusteenuseid nii finantsasutustele kui ka teiste ärivaldkondade ettevõtjatele.

TRINITI on nõustanud ja esindanud oma kliente erinevates maksejõuetuse ning saneerimise menetluse staadiumites, mis hõlmab mh järgmisi:

  • Võlausaldajate nõustamist sobivaima menetluse valimisel ja võlausaldajate huvide esindamist
  • Võlausaldajate esindamist ja huvide kaitsmist saneerimis-, pankroti- ja täitemenetluses
  • Võlgnike nõustamist ja tegevuskavade väljatöötamist tekkinud maksejõuetuse olukorra lahendamisel
  • Võlgnike esindamist ja huvide kaitsmist saneerimis-, pankroti- ja täitemenetluses
  • Kolmandate isikute esindamist saneerimis-, pankroti- ja täitemenetluses
  • Pankrotihaldurite esindamist ja nõustamist
  • Avalduste, nõudekirjade ja muude dokumentide koostamist võlgnikele, kohtutele, kohtutäituritele jt
  • Klientide esindamist enampakkumistel

Valik meie maksejõuetuse ja saneerimise valdkonna kogemustest:

  • Kliendi esindamine kohtus keerulises pankrotivaidluses AS-iga DNB Pank küsimuses, kas vaidlus nõude üle tuleb lahendada väljaspool pankrotimenetlust
  • Biodiisli suurtootja AS-i Biodiesel Paldiski nõustamine ühingu saneerimismenetluse algatamise, saneerimiskava koostamise ning kohtumenetluses, mille tulemusena ettevõtte saneerimiskava kinnitati. Kinnitatud saneerimiskavaga ümberkujundatud nõuete kogusummaks kujunes ca 19 miljonit eurot

Võlausaldajate nõustamine ja esindamine erinevates pankrotimenetlustes (sh juhtiva puu- ja juurviljade importija AS-i Rigual, juhtiva mööblivahendaja AS-i Lavesta ja teraviljakaupleja Grain Marketing OÜ pankrotimenetlustes)

Võta ühendust meie meeskonnaga