Konkurentsiõigus & riigiabi

TRINITI nõustab kliente konkurentsiõiguse küsimustes, sh järgmistes valdkondades:

 • Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine ja keelatud kokkulepped
 • Eriõigused ja kontsessioonid
 • Riigiabi
 • Reguleeritud turud
 • Kõlvatu konkurents, sh eksitav, halvustav ja kõlvatu reklaam
 • Koondumiste kontroll
 • Konkurentsiõiguse kohtuvaidlused

TRINITI konkurentsiõiguse spetsialistid on nõustanud kliente mh järgmistes kaasustes:

 • Tegutseme koostöös riigiga aktiivselt Eesti rahvusliku lennunduse tuleviku teemal, sh riigiabi küsimustes
 • Oleme nõustanud Keskkonnainvesteeringute Keskust seoses riigiabiga KIK-i poolt erinevate projektide rahastamisel
 • AS-i Estonian Air restruktureerimise nõustamine Euroopa Komisjoni võimaliku riigiabi tagasinõude puhul
 • Tallinna Sadam AS-i nõustamine konkurentsiküsimustes, sh olulist vahendit omava riigiäriühingu õigustatuses kasutada eri kaubaturgudel erinevaid infrastruktuuri kasutustasusid ja juurdepääsutingimusi
 • Danpower GmbH nõustamine koondumise kontrolli menetluse puhul mitmete Baltikumi energiafirmade omandamisel
 • Naujasis Nevėžis UAB (juhtivamaid teraviljatoodete (helveste) tootjaid Baltikumis, kaubamärgi OHO omanik) nõustamine kõlvatut konkurentsi ja ebaseaduslikku kaubamärgi kasutamist käsitlevas kohtuvaidluses Societe des Produits Nestle vastu
 • Eugesta UAB (Baltikumi suurimaid hulgimüügi, jaotamise ja logistika teenuseid pakkuv äriühing) nõustamine kõlvatu konkurentsi tagajärjel tekkinud kahju hüvitamise kohtuvaidluses

TRINITI aktiivne ühinemiste ja omandamiste alane tegevus tagab, et ühinemiste kontrolli nõustamine on meie konkurentsiõiguse praksise tugev külg. TRINITIl on oskusteave nii konkurentsiõigust puudutavate kohtuvaidluste kui ka tehingunõustamise vallas, samuti pikaaegne kogemus suurte infrastruktuuriklientide nõustamisel (Chambers & Partners).

TRINITI spetsialistid on kirjutanud artikli kogumikus „The International Comparative Legal Guide to: Merger Control 2014“, mis ilmus 2014. a väljaandes The International Comparative Legal Guide to: Merger Control, väljaandja Global Legal Group Ltd., London.

Võta ühendust meie meeskonnaga