Intellektuaalne omand & tehnoloogiaõigus

TRINITI pakub tipptasemel üle-Baltilist õigusteenust intellektuaalse omandi, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkondades. TRINITI on nõustanud ja paljuski pannud aluse autonoomsete intelligentsete tehnoloogiate reguleerimise vajaduse teemadele, mille eest TRINITI advokaadid pälvisid ka 2017 Eesti Infotehnoloogia Liidu aasta idee auhinna

Meie eesmärk on pakkuda uuenduslikke õiguslikke lahendusi, et võimaldada klientidel viia ellu ka kõige ebatavalisemad äriideed. TRINITI tugevuseks siinkohal on interdistsiplinaarsus – näiteks iseõppiva ja autonoomse tehnoloogia alase küsimuse puhul ei kätke meie õigusnõu vaid õiguslikke lahendusi, vaid abistame ka eetiliste küsimuste ja strateegiliste vajaduste puhul

Tegevusvaldkonnad:

 • Robootika ja autonoomsed tehnoloogiad
 • Infotehnoloogia valdkond alates isikuandmete kaitsest kuni interneti reguleerimiseni
 • Autoriõigus
 • Kaasnevad õigused, näiteks televisiooniteenuse pakkuja õiguste kaitse
 • Tööstusomand (sh kaubamärgid, tööstusdisainilahendused, patendid)
 • Ärisaladus ning info- ja küberturve
 • Domeeninimed ja muud sarnased õigused (nt kübermärgid)
 • Intellektuaalomandi strateegia koostamine ja jõustamine

Meie advokaatidel on kogemusi nii traditsiooniliste loomeettevõtete kui ka tehnoloogiakesksete idufirmade nõustamisel. Mõistame, et ettevõtete alustamisel või toodete turule toomisel intellektuaalomandiga kokkupuutes oleval ärimaastikul on oluline ettevõtjale kindlust ja tuge pakkuda

 • Meie advokaadid Karmen Turk ja Maarja Pild on 20.04.2017 välja kuulutatud hanke nr 184967 alusel valmistatud analüüsi ja poliitikasoovituse autoriks. Analüüs puudutas tehisintellektiga seonduva terminoloogia mõtestamist ning tehisintellektiga seonduvate eetiliste ja õiguslike küsimuste esile toomist ning analüüsi. Hanke tulemina valminud lõppraportiga saad tutvuda SIIN
 • Eesti Autorite Ühing versus Viasat: esindasime edukalt Viasat AS-i üleeuroopalise tähendusega pretsedentvaidluses selle üle, kas satelliitteenuse pakkuja on kohustatud saama autoritelt enda tegevuseks loa ning maksma selle eest tasu
 • Oleme esindanud Eesti Esitajate Liitu alates vaidlustest kinnistada spordiklubide kohustus tasuda esituste esitamise eest kuni läbirääkimiste pidamiseni turuosalistega

Juba aastal 2010 märkis Legal 500: büroo on väga pädev „keeruliste ja ebaharilike juhtumite lahendamisel”

TRINITI advokaat Karmen Turk on rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdiks seoses uue tehnoloogia ja inimõiguste kokkupuute punktidega, osaledes Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu projektides. Tehisintellekti valdkonnas on Karmen Turk Euroopa Komisjonis kokku kutsutud High-Level Expert Group on Artificial Intelligence välisekspert

TRINITI advokaat Maarja Pilt on kaasautor mitmetele artiklitele seoses tehisintellektiga seonduvate eetiliste ja õiguslike küsimuste esile toomise ning analüüsiga

Võta ühendust meie meeskonnaga