Energiaõigus, keskkonnaõigus & võrgud

TRINITI pakub kõigis Baltimaades oma õigusabi energia-, võrgu- ja vee-ettevõtjatele, sealhulgas järgmistel aladel:

 • Energia, keskkonna ja võrkude õigusraamistik
 • Elektri, nafta, gaasi ja veeteenuse müük
 • Elektri ja gaasivõrgud
 • Veevarustus ja kanalisatsioon
 • Kaugküte
 • Taastuvenergia
 • Toetused keskkonnaprojektideks ja võrkude arendamiseks
 • Võrkude arendus– ja ehitusprojektid
 • Jäätmekäitlus
 • Õigusloome ja valitsussuhted
 • Energia-, keskkonna- ja võrguvaldkonna õigusvaidlused

Meie pühendumine ja suurepärased teadmised energia- ja keskkonnaõiguse ning võrkude haldamisega seotud äris on võimaldanud TRINITI advokaatidel pakkuda õigusteenust erinevatele riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning valdkonna juhtivatele ettevõtjatele ja erialaliitudele:

 • Eesti Vabariigi ja Eesti Energia esindamine Tootsi tuulepargi kinnistutega seonduvates halduskohtuvaidlustes
 • Põhivõrguettevõtja Elering nõustamine halduskohtuvaidluses liitumistasusid käsitleva Konkurentsiameti otsuse ja ettekirjutuse tühistamiseks ning seonduvates tsiviilkohtuvaidlustes
 • Energiakontserni Utilitas nõustamine seoses energiaõiguse, sh kaugküttega
 • Latvenergo nõustamine seoses Eesti, Läti ja Leedu õiguslike ning regulatiivsete nõuetega elektritootjatele
 • Energiaettevõtte Elektrum nõustamine seoses Eesti ja Leedu elektriturule sisenemisega ja seal tegutsemisega
 • Mitmete energiaturul tegutsevate ettevõtjate omandamistehingute nõustamine
 • Vee-ettevõtjate nõustamine võrgu opereerimise ja arendamise ning aktsionäride vahelistes küsimustes (sh Tallinna Vesi, Matsalu Veevärk, Maardu Vesi, Paide Vesi, Emajõe Veevärk)
 • Eesti Vee-ettevõtjate Liidu (EVEL) tellimusel uuringu teostamine jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegiliseks korraldamiseks Eestis
 • Eestis regionaalsete vee-ettevõtjate moodustamine, aktsionäride lepingute läbirääkimine, Ühtekuuluvusfondi abitaotluste ettevalmistamine, restruktureerimise läbiviimine seoses Ühtekuuluvusfondi projektidega
 • Elektrituruseaduse, kaugkütteseaduse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmine

Võta ühendust meie meeskonnaga