Äriõigus

Oleme äriõiguse asjatundjad, see on olnud meie advokaadibüroo tugevaks trumbiks juba alates asutamisest. Sealhulgas anname klientidele igapäevaselt nõu järgmistes valdkondades:

 • Äriühingu tüübi ja kontserni struktuuri valik
 • Asutamine ja põhikirjadega seotud küsimused, sh aadressi- ja kontaktisiku teenus
 • Rahaliste ja mitterahaliste sissemaksete tegemine
 • Aktsia- või osakapitali muutmine
 • Igapäevaste õigusprobleemide lahendamine ja äriregistri kannete tegemine
 • Äriühingute ümberkujundamine ja likvideerimine
 • Aktsionäride ja osanike lepingud
 • Juhtorganite liikmete vastutus ja nendega sõlmitavad lepingud
 • Äriühingutes toimuvate koosolekute ettevalmistamine, läbiviimine ja protokollimine

Meie kogemuste hulka kuuluvad:

 • Rail Baltic Estonia OÜ, OÜ Transpordi Varahalduse ning Nordic Aviation Group AS asutamine
 • Utilitas grupp väikeosanikele osaluste andmine
 • NG Investeeringud reorganiseerimine aktsiaseltsist osaühinguks
 • Juhtimisteenuse osutamine OÜ-le Transpordi Varahaldus.
 • P. Møller-Mærsk grupi tütarettevõtte likvideerimine
 • Meie advokaadid on valitud mitme äriühingu nõukogu või juhatuse liikmeteks

Legal 500 ja Chambers Europe tunnustavad Triniti väljapaistvat tööd äriklientide huvides. IFLR1000 (2014) tsiteerib klienti: „Kõik, kellega olen kokku puutunud, on väga võimekad“.

Võta ühendust meie meeskonnaga