GDPR & isikuandmete kaitse

<

Isikuandmete kaitse üldmäärus (ingl General Data Protection Regulation, GDPR) (EL) 2016/679 kohustab ettevõtteid vaatama läbi oma isikuandmete kaitse põhimõtted. Olemasolevaid dokumente tuleb täiendada ning koostata tuleb andmetöötlusi koondav register

TRINITI meeskond on pühendunud sellele, et aidata teie ettevõttel edukalt läbida kõik sammud, mis on vajalikud, et tagada ettevõtte tegevuse vastavus GDPR nõuetele. TRINITI pakub tugiteenust ka edaspidiseks, et hoida väljakujundatud protsessid toimivatena. GDPR-iga kooskõla saavutamine on vältav protsessi, mitte ühekordne tegemine

GDPR-iga seotud teenuste välja töötamisel on TRINITI teinud koostööd mh IT-ekspertidega, et vältida meie klientide vastavuse saavutamise protsessis mistahes arusaamatusi ja ebaselgust

TRINITI pakub järgmisi teenuseid:

  • hetkeolukorra õiguslik hinnang (audit) ja õigusliku tegevuskava koostamine üldmäärusega vastavuse tagamiseks;
  • üldmääruses sätestatud protseduuride ja dokumentide ettevalmistamine;
  • andmekaitse mõjuhinnangu teostamine;
  • üldmääruses nõutud registrite koostamine, nt töötlemise register, intsidentide ning rikkumiste register;
  • õigusdokumentide koostamine: privaatsuspoliitika, isikuandmete kaitsega seotud asutusesisene poliitika, veebiettevõtte jaoks vajalikud dokumendid;
  • esindamine isikuandmeid puudutavates vaidlustes;
  • abistame ka Google’i otsimootori otsingute eemaldamistaotluste koostamisel;
  • personalikoolitus isikuandmete kaitse küsimustes ja seda kolmes keeles (eesti, inglise ja vene)

TRINITI innovaatilise ja interaktiivse andmekaitsealase nn platvormiteenuse (PaaS) kohta vaata täiendavalt triniti.ee/andmekaitse

TRINITI on pikka aega nõustanud Eesti, Läti, Leedu ja välisettevõtteid andmekaitse ja eraelu puutumatuse küsimustes. Mh on TRINITI advokaadid oma fookuse suunatud ka töösuhetes isikuandmete reeglite järgimise teemale

Oleme läbi viinud enam kui 100 üldmäärust selgitavat koolitust. Meie kliendid on tegevad erinevates valdkondades, sealhulgas finants, haridus, kindlustus, energia, tervishoid, toitlustus, majutus, telekommunikatsioon, online kaubandus ja ka jaekaubandus. TRINITI on nõustanud andmekaitse teemadel ka riigiasutusi võttes arvesse avaliku asutuse spetsiifikat andmete töötlemisel

TRINITI Eesti andmekaitse meeskonnas on järgmised tipptegijad: vandeadvokaat ja partner Karmen Turk, advokaat Maarja Pild, advokaat Peeter P. Mõtsküla, jurist Maarja Lehemets, jurist Birgitta Ots, vandeadvokaat Klen Laus 

Võta ühendust meie meeskonnaga