Vi talar svenska!

 

TRINITI Sverigeteam (Swedish Desk)

Syftet med vårt Sverigeteam är att uppfylla behoven hos såväl svenska företag i Estland, Lettland och Litauen som tvärtom och att bidra till synergiutveckling mellan dessa företag.

Våra gränsöverskridande arbetsgrupper består av erfarna professionella jurister och ledande specialister i sina respektive områden som kommunicerar med klienter i 8 olika arbetsspråk; vi fungerar som en gemensam (one-stop) byrå i Estland, Lettland och Litauen. TRINITI har engagerat över 50 professionella jurister som konsulterar klienter inom 20 olika rättsområden.

Advokat Ain Kalme som talar flytande svenska (jur.kand. Stockholms Universitet) ansvarar för samordning av alla kontakter med vårt Sverigeteam precis enligt dina krav.

Praxisområden

Ain har mångårig erfarenhet av bolags- och handelsrätt, företagsförvärv samt tvistlösning. Ain specialiserar sig på juridiska frågor kring förvaltning av infrastruktur för vattendistribution, bl a finansiering och offentlig upphandling av denna.

Språk

Ain talar flytande estniska, engelska och svenska och kan även kommunicera med klienter på finska.

Våra senaste uppdrag med anknytning till Sverige är:

 • Rådgivare åt Sveriges största skogsägarförening i samband med affärsverksamhet i Estland;
 • Rådgivare åt MTG Invest AB, ägare av VIASAT i ett antal av medierättsliga frågor;
 • Rådgivare åt Proact IT AB och dess dotterbolag i samband med förvärv av verksamhet från Telia Eesti AS;
 • TRINITI har biträtt Eltel Networks och dess estniska dotterbolag i regulativa frågor i Estland;
 • Rådgivare åt Alfakraft, en svensk investeringsfond, i samband med affärsverksamhet i Estland;
 • Rådgivning för inträde till marknaden och för daglig affärsverksamhet åt flera etablerade svenska företag (SMC Pneumatics AB, DeRoyal Sweden AB, Proact IT Group AB);
 • Rådgivning åt olika svenska handelsföretag i samband med kommunikation med estniska regulativa myndigheter (livsmedelsverket; skattemyndigheterna; läkemedelsverket);
 • Rådgivare åt Maersk Group vid försäljning av majoritetsaktier i Estonian Air till Scandinavian Airlines (SAS);
 • Rådgivning åt ett ledande estniskt industriföretag in samband med förhandlingar med det svenska konkurrensverket om tillämpning av konkurrensregler;
 • TRINITI har biträtt majoritetsägare av det estniska järnvägsbolaget (Estonian Railways) vid skiljedomsförfarande i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

TRINITI har professionella relationer med över 150 ledande utländska advokatbyråer för att kunna uppfylla våra klienters behov i de flesta finans- och affärscenter i världen, bland annat samarbetar vi tätt med advokater i Sverige.

Kontakta oss:

Ain Kalme
ain.kalme@triniti.ee
+372 6850 950

 

VÅRA TJÄNSTER

 • Bolags- och handelsrätt
 • Bank- och finansväsen
 • Immateriella rättigheter och medier
 • IT och telekommunikation
 • Jordbruksrätt
 • Konkurrensrätt
 • Tvistlösning
 • Energirätt
 • Insolvens och skuldindrivning
 • Arbetsrätt
 • Fusioner och förvärv
 • Läkemedels- och medicinrätt
 • Private equity
 • Offentliga upphandlingar
 • Offentlig-privata partnerskap
 • Fast egendom och byggverksamhet
 • Frakt och luftfart
 • Skatterätt
 • Transport och infrastruktur
 • Riskkapital