Siim Maripuu alustab Maaülikoolis majandusõiguse loengutega

Triniti

1. veebruarist algas Eesti Maaülikoolis kevadsemester ning sellega koos alustas TRINITI advokaat Siim Maripuu aine „Majandusõigus“ õpetamist. Aine eesmärk on anda üliõpilastele ülevaade ettevõtja igapäevases majandustegevuses vajalikest õigusaktidest. Aine on tugeva praktilise suunitlusega ning selle läbinud peaksid suutma ettevõtjana alustades vajalikul määral õigusmaastikul orienteeruda ning lihtsamad toimingud ja dokumendid ise koostada. TRINITI advokaadi poolt leiab aines käsitlemist kogu igapäevases õigustöös ettetulev – ühingud, lepingud, tsiviilõiguse üldosa ja palju muud. Arvestades Siimu fookust põllumajandusettevõtete nõustamisele on Maaülikool ning selle maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava loogiliseks valikuks ning Siim suudab leida oma igapäevasest õigustööst tudengitele huvitavaid ja seoseid tekitavaid näiteid.

Lisaks Siimule on akadeemilises õppetöös aktiivsed ka teised TRINITI advokaadid. Vandeadvokaat Karmen Turk õpetab Tartu Ülikoolis IT-õiguse magistri õppekavas sügissemestriti ainet „Intellektuaalomandi kaitse infotehnoloogia valdkonnas“ ja kevadsemestril ainet „Inimõigused ja infotehnoloogia“ ning vandeadvokaat Klen Laus annab viiendat aastat Tallinna Ehituskoolis loenguid õppeaines „Lepingu- ja tööõigus“.