Tallinn täidab kohustusi üksnes trahvi ähvardusel

Triniti

Avaldasime 10.09.2013 oma blogis ülevaate Tallinna Vaba Waldorfkooli kohtuvaidlusest Tallinna linnaga koolile vajaliku toetuse väljamaksmiseks (blogikannet saab lugeda siit). Probleem ise on laiem – Tallinn ei tee vajalikke väljamakseid ühelegi Tallinna erakoolile ja kahjuks on teadaolevalt Tallinn ainuke kohalik omavalitsus Eestis, kes seda seadusega pandud kohustust ei täida.

Peale meie blogikande avaldamist on Waldorfkooli kohtuasjas ilmnenud positiivsed arengud. Kohtu tehtud trahvimääruse tagajajärjel tasus Tallinn 11.09.2013 käesoleva aasta jaanuarist juunini tasumata arved, misjärel oli ka kohus nõus määratud trahvi tühistama. Samas ei jäta linn jonni ning on esitanud halduskohtu otsusele apellatsioonkaebuse. Alates juulist esitatud arved on jätkuvalt tasumata.