Praktikantide huvi advokaadi elukutse vastu suurenes veelgi

Triniti

Meie büroo iga-aastases praktikaprogrammis said sel aastal võimaluse osaleda kaks noort juristi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast: Sandor Elias ja Anni Prants. Neid juhendasid nelja nädala jooksul partnerid Erki Vabamets ja Taivo Ruus

Vandeadvokaat Erki Vabametsa sõnul on Anni väga nutikas neiu, kelle puhul oli esimesest tööülesandest näha, et teda võib „vette visata“.  Piisas vaid eesmärgi sõnastamisest, lahenduskäigu leidis Anni ise ning viis antud ülesande alati ka korrektselt lõpuni. Anni enda sõnul sai ta praktika käigus lahendada ülesandeid nii kohtuvaidluste, tehingute kui üldnõustamise valdkonnas ning osaleda ka kliendikohtumisel ja kohtuistungil. Samuti leidis ta, et omandas hulgaliselt uusi teadmisi ja kogemusi ning leidis kinnitust, et teda huvitab kõige enam just advokaaditöö.

Sandor Eliase juhendaja vandeadvokaat Taivo Ruusi sõnul on Sandoril silme ees selge siht saada advokaadiks ning see elukutse sobib tema isikuomadustega väga hästi. Juriidiliselt keerulised ülesanded lahendab ta mängleva kergusega ning oma seisukohti kaitseb asjaliku enesekindlusega. Sandori sõnul ületas praktikaaeg igati tema varasemaid ootusi. Sandori jaoks oli ennekõike üllatav see, et ta sai dokumentide vormistamise kõrval ise tegeleda ka keerulisemate probleemide lahendamisega. Samuti oli meeldiv, et tema arvamust võeti arvesse ja ta sai end mõneti tõestada. Raskusi valmistas talle esialgu vaid kõigi vormiliste nüansside tabamine. Kokkuvõtvalt leidis Sandor aga, et arenes selle kuuga oluliselt ning tema huvi advokaadi elukutse vastu suurenes veelgi.