Riigi õigusabi tasud kohtu terava tähelepanu all

Triniti

Kui inimesel puuduvad vahendid õigusabi jaoks, tagab selle riik ja maksab õigusabi kinni. Tegemist on Eesti õigussüsteemi olulise põhimõttega, mille toimivus on tähtis eelkõige kohtusse pöördumise kui põhiõiguse seisukohalt. Õigusabi korraldamine on seadusega pandud Eesti Advokatuurile, kuid aastaid on problemaatiliseks osutunud selleks vajaliku advokaadiabi piisav rahastamine riigi poolt. Tänaseks kohtusüsteemi arutada antud probleem puudutab ka riigi poolt oma põhikohustuste täitmise finantseerimise ja delegeerimise põhiseaduslikkust.

Teema on aktuaalne nii Eesti Advokatuuri kui kohtute jaoks. Värske Eesti Advokatuuri juhatuse esimees Hannes Valikivi rõhutas, et riigi õigusabi on ja jääb Eesti Advokatuuri jaoks üheks oluliseks teemaks ning lisas, et riigi õigusabi alarahastus ohustab teenuse kvaliteeti, teenuse pakkujate ja tervikuna kutse mainet ning kogu riigi õigusabi süsteemi jätkusuutlikkust.

Tallinna Ringkonnakohtus oli 21. märtsil 2016 arutamisel Eesti Advokatuuri vaidlus Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumiga riigi õigusabi rahastamisest ja tasude määramisest. Eesti Advokatuuri esindas Vandeadvokaat Villu Otsmann. Lahendit selles pretsedenti loovas kohtuasjas on oodata lähiajal. Samaaegselt on Riigikohtu üldkogu töölaual küsimus sellest, kas riigi õigusabi tasude korra kehtestamise andmine Eesti Advokatuurile on üldse põhiseaduspärane delegatsioon. Selles asjas on oluline lahendada küsimus, kas tasude kord on pigem osa riigi ja advokaatide vaheline õigusabi finantseerimise korraldusest või on see pigem osa kohtu tegevust puudutavast kohtumenetlusest. Selleski asjas on oodata lahendust lähemas tulevikus