Rail Baltica ühisettevõtte asutamist analüüsib TORV partneritega

Triniti

03.07.2012 kuulutas Tehnilise Järelevalve Amet avatud hankemenetlusena välja riigihanke „Rail Baltica ühisettevõtte asutamise juriidiline analüüs“. Hankija määratud tähtpäevaks 30.07.12 esitasid oma pakkumised kuus pakkujat.

Parimaks pakkujaks kinnitati Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets (TRINITI Eesti), Zverinatu advokatu birojs TRINITI (Läti) ja advokati profesine bendrija TRINITI LT (Leedu) ühispakkumine.

25. oktoobril allkirjastati pakkujate ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajate poolt hankeleping, mille alusel valmib järgneva 80 päeva jooksul planeeritava Rail Baltica 1435 mm rööpmelaiusega raudteetrassi majandamise eest vastutava äriühingu asutamisega seotud juriidiliste aspektide analüüs Eesti, Läti ja Leedu võrdluses, samuti kolme Balti riigi ühise raudtee-ettevõtte asutamiseks vajalikud alusdokumendid.

„Rail Balticat tema täna kavandatud kujul nimetatakse tõenäoliselt esimeseks ja viimaseks meie eluajal Eestimaaga seotud üle-Euroopalist mõju omavaks gigantseks taristuprojektiks. Koos TRINITI partneritega on meil siiralt heameel, et saame oma varasemalt kogutud tarkust ja kogemust suurte infrastruktuuri projektide nõustamisel kolme Balti riigi huvides rakendada, “ kommenteeris vandeadvokaat Tõnis Tamme,Tamme Otsmann Ruus Vabamets partner ja RB projekti TRINITI-poolne koordinaator.

Pan-Balti advokaadibüroode allianss TRNITI teostab nõustamishanke koos mainekate rahvusvaheliste koostööpartneritega: Deloitte – maksuküsimused, Keystone Advisors – majandus- ja finantsanalüüs, juhtiv rahvusvaheline advokaadibüroo Norton Rose – seonduv Euroopa Liidu seadusandlus ning Euroopa raudteetaristute tariifimetoodika, Poola suurim advokaadibüroo Domanski Zakrzewski Palinka – Rail Baltic ühenduvus Poola raudteesüsteemiga.