Kullerfirma ühisettevõtja loomine

Triniti

10. oktoobril 2011.a. sõlmisid AS Smarten Logistics ning Eesti investorid lepingud, millega pooled asutasid ühisettevõtja ekspresskullerteenuse osutamiseks. Loodud ühing tegutseb kaubamärgi JETPAK all ning klientidele teenuse pakkumiseks on sõlmitud ka frantsiisileping Rootsi Kuningriigis sõlmitud Jetpak Group AB-ga

Jetpak Group AB on üks juhtivamaid Põhjamaade ekspresskullerteenuse pakkujaid omades unikaalset võrgustikku vähemalt 140-s asukohas Rootsis, Taanis, Norras, Soomes ja nüüd ka Eestis. Ettevõtte poolt teenuste pakkumiseks on tema kasutuses üle 1400 töötaja ning 700 mootorsõiduki ning kontserni käive ületab 700 miljonit Rootsi krooni. Täiendavat informatsiooni ettevõtte ja tema poolt osutattavate teenuste osas saab Jetpak-i koduleheküljelt.

AS Smarten Logistics on Eesti suurim kolmanda osapoole logistika (Third-Party Logistics) teenusepakkuja Eestis, kelle peamisteks tegevusvaldkondadeks on kaubavarude juhtimine, kaupade vastuvõtt, ladustamine, komplekteerimine, lisaväärtusteenused, transport ja logistilised täislahendused. AS-i Smarten Logistics konsolideeritud netokäive 2010.a. oli 135 miljonit krooni ning kontsernis leidis tööd üle 200 inimese.

Nõustasime AS-i Smarten Logistics ühisettevõtja osaluse omandamisel, aktsionäride lepingu ning finantseerimislepingute läbirääkimistel ning vormistamisel.