Tallinna Küte AS ning Eraküte AS omandamise nõustamine

Triniti

Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets ühinemiste ja omandamiste (M&A) meeskond nõustas Elekter ja Küte OÜ-d seoses 100% osaluse omandamisega AS-s Tallinna Küte ja AS-s Eraküte. Tegemist on ühe suurima omandamistehinguga Eestis 2012. aastal ja seda finantseerisid AS Swedbank ja AS SEB Eesti.

Tamme Otsmann Ruus Vabamets tehingunõustajad Ergo Blumfeldt ning Liina-Maarja Uuemõis nõustasid Elekter ja Küte OÜ-d läbirääkimistel müüjate  – Veolia Environnement kontserni kuuluva Dalkia Eastern Europe SAS’iga ning ka AS-ga Swedbank ja SEB-ga tehingu finantseerimiseks sõlmitud sündikaatlaenulepingu ja seonduvate tagatiste läbirääkimistel, samuti koondumise kontrolli menetlusel Konkurentsiametis.

AS Tallinna Küte tegeleb soojusenergia tootmise, jaotuse ja müügiga Tallinna linnas. Tallinna Küte opereerib 421 km pikkust kaugküttevõrku Tallinnas 2001.a AS-iga Tallinna Soojus (Tallinna linnale kuuluv ühing) 30 aastaks sõlmitud rendi- ja operaatorlepingu alusel. AS Eraküte varustab soojusega kaheksat Eesti linna, tegutsedes Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kärdlas, Raplas, Tartus, Valgas ning Tiskre-Hansu elurajoonis Tallinnas.