Kinnitati suurim saneerimiskava Eestis

Triniti

Tegemist on avalikkuse tähelepanu pälvinud saneerimiskaasusega, kus jõusse jäi Tallinna Ringkonnakohtu 04.09 lahend, millega kohus kinnitas AS-i Biodiesel Paldiski võlausaldajate poolt 18.05 vastuvõetud saneerimiskava.

AS-i Biodiesel Paldiski esindanud advokaadi Liina-Maarja Uuemõisa sõnul said viidatud lahendiga mitmed saneerimismenetlusega seonduvad põhimõttelist tähendust omavad küsimused olulist selgitust. Muuhulgas leidis jõustunud kohtulahendiga kinnitust seisukoht, et seadus omistab saneerimiskava kinnitamisel otsustava tähenduse võlausaldajate enamuse tahtele ning seda ennekõike seetõttu, et saneerimismeetmete puhul on tegemist eelkõige majanduslikku sisu ja tähendust omavate instrumentide kogumiga.

Samuti on kohus märkinud, et võimalikud erisused võlausaldajate kohtlemises on saneerimismenetluses paratamatud ning et etteheited saneerimiskava täitmise tähtaja osas ei saa olla aluseks saneerimiskava kinnitamata jätmisele.