Nõustasime EAS-i militaarhangete vastuostude auditeerimisel

Triniti

2015. aasta märtsis täitus ThalesRaytheonSystems vastuostukohustus Eesti Vabariigi ees, millega ühtlasi lõppes senine suurem vastuostude programm. Alates 2010. aastast aitas meie advokaadibüroo Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel(EAS) kontrollida Eestis asuvate tootjatega sooritatud vastuostutehingute vastavust vastuostulepingule ning viia läbi vastavaid auditeid.

Viimase viie aasta jooksul nõustasime EAS-i ca 40 vastuostutehingu juriidilise ekspertiisiga seoses ning auditeerisime vastuostusid mahus ca 30 miljonit eurot.

Vastuost on kaitsealaste riigihangete puhul lepinguline tingimus, mille kohaselt müüja kohustub ostja riigist ostma kaupu, teenuseid, tegema investeeringuid või pakkuma turundusabi.

Viimati nõustasime EAS-i seoses 2009. aastal sõlmitud hankelepinguga Prantsusmaa ettevõttega ThalesRaytheon Systems kahe kolmedimensioonilise keskmaaradari hankimiseks maksumusega 22 miljonit eurot.

TRINITI nõustamismeeskonda vastuostude projektis kuulusid advokaadid Mikk PõldKarmen Turk ja partner Tõnis Tamme.