Mis vahe on juristil ja advokaadil?

Triniti

Juristidel ja arstidel olevat üks ühine probleem – viibides sünnipäeval, suguvõsa kokkutulekul või mõnel muul seltskondlikul koosviibimisel, leidub ikka keegi, kes muu jutu käigus üritab „sõbramehe või sugulase poolest“ tasuta konsultatsiooni saada ning tihti oma üsna spetsiifilisele murele lahendust leida. Inimlikust aspektist on see ju igati arusaadav käitumine, nagu ka juristide/advokaatide vähene vaimustus võimaluse üle pidukõnede ja kartulisalati vahele pinnapealse vestluse põhjal professionaalset nõu anda.

Endalegi üllatuseks leidsin, et minu käest viimase 17 aasta jooksul kõige sagedamini küsitud õiguslik küsimus kõlab esmapilgul lihtsalt: mis vahe on juristil ja advokaadil?

Kõik juristid ei ole advokaadid

Esimese hooga tahaks harjunult vastata, et advokaadiks saavad ennast nimetada vaid Eesti Advokatuuri liikmed ning selle liikmelisuse eelduseks on juriidiline kõrgharidus ja vastavate eksamite edukas sooritamine. Kahtlen tõsiselt, kas selline selgitus õigusteemadega harva kokkupuutuvale inimesele selgusesädeme silma toob.

Mõnikord olen üritanud tuua ilmestava paralleeli meditsiinivaldkonnast – nii nagu kirurgiamet nõuab arstiteaduskonna lõpetajalt spetsiifilist väljaõpet ning kvalifikatsiooni, eeldab ka advokaadiamet juristilt täiendavate õigusteadmiste ning kutseoskuste omandamist ja eelnevat erialast praktikat kogenud kolleegi juhendamise ning järelevalve all.

Teisisõnu, iga õigusteaduskonna lõpetaja ees seisab veel täiendavad valikud: kas asuda taotlema kohtunikuametit, alustada ettevalmistusi notariaadi, prokuratuuri või advokatuuri kutsesobivuseksamiteks või ootab ees kohtutäituri, pankrotihalduri, vallasekretäri, pangajuristi, konsulaarametniku töö või hoopis mõni muu paljudest juriidilist haridust ning õigusalaseid teadmisi nõudev elukutse.

Seadus sätestab, et Riigikohtus võib isikut esindada ainult vandeadvokaat. Ka alama astme kohtutes eeldab seadusandja, et advokatuuri liikmetel on piisav pädevus ja kompetents kohtumenetluses kliente esindada, samal ajal kui muud isikud tohivad kohtus kedagi esindada vaid kohtu igakordsel loal.

Advokaadi ja kliendi suhe on kaitstud ja reguleeritud

Advokaat aitab isikul tema õigusi efektiivsemalt teostada, sest omab selleks vastavaid õigusalaseid teadmisi, kogemusi ning seadusega ettenähtud tagatisi.

Advokaadil  on seaduse kohaselt õigus kliendi huvides teistelt infot ja dokumente nõuda ning vaid advokaadibüroos on see teave läbiotsimise ja pealtkuulamise vastu seadusega kaitstud.

Samuti on advokaatide vahel tänaseks välja kujunenud ka lepinguläbirääkimiste pidamise hea tava ning mõistlikud kutsestandardid, mis aitavad kõigil tehingu osapooltel keskenduda sisulisele ja olulisele ning nii hoida kokku aega ja raha.

Klientidele peaks suurema kindlustunde andma ka advokatuuriseaduse nõuded, mille kohaselt peavad advokaadid omama kehtivat vastutuskindlustust, oma õigusteadmisi regulaarselt täiendama, alluma kutsealaste ja –eetiliste minetuste arutamisel aukohtu distsiplinaarsele järelevalvele, täitma advokaadibüroo pidamisel ja õigusabi osutamisel advokatuuri poolt kehtestatud reegleid ja standardeid, jne.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']