Miks me ei võiks normaalselt suhelda?

Triniti

Vahel tekitab ikka tuska küll, kuidas mõned kohtunikud tööd juurde toodavad. Selle asemel, et helistada või saata e-kiri, produtseeritakse mitmeleheküljeline kohtumäärus või kui mõlema poole advokaadid saadavad ühise taotluse e-postiga, nõutakse kõikide kellade ja viledega korrektselt vormistatud dokumenti.

On ka palju vastupidiseid näiteid ja mitmete kohtunike tööd protsessi juhtimisel on lausa lust jälgida. Ent siiski – palun lepime kokku, kuidas me asju ajame. Kas alati 100% formaalselt või mõistlikult ja lähtudes olukorra vajadusest.

Näide 1.
Teen võlgniku esindajana kohtule taotluse lükata tema pankrotiavalduse läbivaatamine edasi, kuna võlgnik ei saa määratud päeval kohtusse tulla, aga tahab kindlasti ise kohal olla ja asju selgitada. Vormistan kõikide andmetega korrektse taotluse. Kohtuniku sekretär (mitte kohtunik) saadab vastuseks e-kirja, kuhu on copy-paste tõstetud pankrotiseaduse paragrahv, mis ütleb, et kui võlgnik ei ilmu kohtuistungile, võib kohus pankrotiavalduse läbi vaadata võlgniku osavõtuta. Selge, kõik arusaadav. Mulle sellest piisas. Kohus lahendas taotluse. Mis sellest, et stiilis „loe ridade vahelt“.

Näide 2.
Saadan kohtule e-kirja teel taotluse pikendada kostjale vastamiseks antud tähtaega. Saan kohtunikult e-kirjaga vastuse: „Tere, pikendatud“. Jälle kõik arusaadav. Lahendus kiire ja efektiivne.

Näide 3.
Palun hagis kolm eri ajal tehtud osanike otsust kehtetuks tunnistada. Kaks jaanuari otsust ja ühe veebruari otsuse. Eksin hagi taotluse punktis ühe vaidlustatud otsuse aastaarvuga ja kirjutan 2013.a asemel 2012.a. Igal pool mujal on läbivalt räägitud 2013.a otsustest. Hagile on lisatud ka vaidlustatud otsused. Selle asemel, et helistada ja paluda mul ilmne trükiviga parandada, teeb kohus kaheleheküljelise määruse koos viidetega seaduse paragrahvidele ja jätab hagi käiguta ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Formaalselt on kõik õige. Aga kas ei oleks saanud lihtsamalt?

Näide 4.
Lepime teise poole advokaadiga kokku, et palume kohtuasja menetluse peatada (kuna huvi vaielda sõltub ühe teise vaidluse tulemusest). Saadan kohtule e-kirjaga taotluse, millega nõustumist teise poole advokaat e-kirjaga koheselt kinnitab. Kohtunik teatab seepeale, et tema sellises vormis taotlust ei menetle ja nõuab korrektselt vormistatud ja digiallkirjastatud avaldust. Miks? Ometi seadus lubab ju kohtul arvestada ka e-kirjaga saadetud taotlusi, eelkõige, kui samalt aadressilt on varem dokumente saadetud ja kohtul ei ole kahtlust saatja isikus. Kulutan pool tundi või rohkemgi, vormistan korrektse dokumendi, saadan teisele advokaadile allkirjastamiseks, ootan kuni dokument tuleb temalt allkirjaga tagasi ja saadan kohtule. Tehtud. Ja tunni jagu aega kulunud.

Eks erinevatel kohtunikel ongi erinevad tööstiilid ja siin ei ole midagi ette heita, lihtsalt väga hea oleks, kui valitseks selgus. Lepime kokku, kas vormistame siis suhtlemisel alati korrektsed menetlusdokumendid või säästame üksteise aega ja kokkuvõttes menetlusosaliste kulutusi õigusabile seal, kus seda teha saab ja kõikidele nõuetele vastav dokument koos päiste ja jalustega pole vajalik. Ise kavatsen igal juhul lubatud piires jätkata vähem formaalset stiili.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']