Mis on TRINITI?

TRINITI on ettevõtjate õigusnõustamisele keskenduv pan-Balti advokaadibüroo kontoritega Tallinnas, Riias ja Vilniuses

Meie ülebaltilistes meeskondades tegutsevad kogenud advokaadid, oma valdkonna tippspetsialistid, kes teenindavad kliente kokku kaheksas töökeeles. Meie erilisteks tugevusteks on keeruliste ülevõtmistehingute nõustamine ja pretsedentvaidluste lahendamine

TRINITIL on järgiproovitud koostöösuhted üle 150 juhtiva advokaadibürooga üle kogu maailma, mille kaudu saame kiiresti lahendada meie klientide õigusprobleemid enamikes maailma finants- ja ärikeskustes

 

bg06

 

 

 

 

Väärtused

meie, TRINITI

Me oleme ausad ja usaldavad inimesed, kes oma võimekust avades tegutsevad ühiste ambitsioonikate eesmärkide nimel ja tunnevad koos tegutsemise tulemustest rõõmu

Meile on tähtis

Meil on oma tõekspidamised, millest me ei tagane ja me teame, mida hindame ja tähtsaks peame

Need on meie väärtused:

 • me oleme üdini ausad
 • me teeme hoolivat koostööd
 • me julgeme ambitsioonikalt areneda
 • meil on ülikõva kompetents

Mida tahame

Me tahame mõjutada ühiskonnas olulisi õiguslikke küsimusi ja teha seda läbi meid ennast arendava koostöö

Kuhu pürgime

Meie eesmärk on muuta õigusabi selgeks ja uuenduslikuks ning saada võtmealadel esimeseks valikuks

quote5quote1quote4
quote3 quote2

Sotsiaalne vastutus

Haridus

Triniti on valmis jagama oma erialateadmisi ja kogemusi nendega, kes alles teadmisi omandavad. Juba aastaid kestnud koostöös Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liiduga korraldame juuratudengitele seminare ja töötubasid ning iga-aastast praktikaprogrammi, et tutvustada üliõpilasteke advokaadipraksise igapäeva

Meie advokaadid peavad erialaseid loenguid Eesti kõrg- ja ülikoolides. Samuti anname oma panuse avalikku arutellu, kirjutades artikleid ja blogipostitusi päevakajalistel teemadel nagu haridus, sõnavabadus, tervishoid, transport, õigusabi, jne

Vabatahtlik töö

Korraldame regulaarselt mitmeid vabatahtlikke ettevõtmisi ning võtame osa teiste korraldatud sündmustest. See hõlmab aktiivset tegutsemist erinevates kaubanduskodades ja ettevõtlusorganisatsioonides, Eesti Skaudiliikumise juhtimist, veredoonorlust ning osalemist „Teeme ära!” talgutel

TRINITI-050 Tori1 Skaut 1

Heategevus

Triniti toetab paljusid heategevusorganisatsioone, MTÜsid ja kohalikke omavalitsusi nii isikliku tööpanuse kui ka annetuste ja kingitustega. Aastate jooksul oleme toetanud järgmisi häid eesmärke:

 • Jõuluannetus Eesti Skautide Ühingu Noorte Tegijate Klubi toetuseks, mille eesmärk oli innustada 11-14 aastaseid noori mõtlema välja ja kavandama üritusi ning neid ellu viima. Varasemalt toetasime ka vähekindlustatud noorte osalemist skautluses. Pakaaegne ja pühendunud tegevus skautidega tõi meile 2018. aasta lõpus Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaidilt aasta vabatahtliku ettevõtja tunnustuse
 • Eesti Skautide Ühingu Tagametsa laagrialale ehitatud seiklusrajale viiv sild ja püsivarjualune ning muud heakorratööd
 • Heakorratööd SA Perekodus Viljandimaal
 • Jõuluannetus MTÜ Lastekaitse Liidu projektile „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“. Projekti eesmärk oli kiusamise ennetamine lasteaedades ja koolides lastele sallivuse, austuse, hoolivuse ja julguse õpetamise abil
 • MTÜ Lastekaitse Liidu Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses laagriala hooajaks ettevalmistavad talgutööd. Samuti toetasime Remniku õppe- ja puhkekeskuse sisustamist kontorimööbliga
 • Jõulukaardiannetused Round Table Eesti Fondi, et võimaldada haridustee jätkamist vähekindlustatud perede lastele
 • Jõulukaardiannetused suu ja jalaga maalivate kunstnike ühingule Kunst Ilma Käteta ja Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondile
 • Põlengus kannatada saanud Kuusalu pastoraadi koristustööd
 • Tori koguduse surnuaia kiviaia taastamine
 • Kolga mõisa pargi haljastus- ja koristustööd

  

Pro bono

TRINITI meeskonnale on oluline aktiivselt osaleda ühiskonnaelus ja kasutada oma õigusteadmisi, sh inim- ja kodanikuõiguste kaitsmiseks nende huvides, kes muidu kvalifitseeritud õigusabile ligi ei pääseks. Teeme seda eesmärgiga anda omalt poolt panus kogukondadesse, kus me elame ja tegutseme.

Aastate jooksul on Triniti advokaadid osalenud pro bono järgmistes ettevõtmistes:

 • Kohaliku kogukonna abistamine planeerimisvaidluses avamere-tuulepargi arendajaga
 • Tallinna Waldorfi kooli ja Hilariuse kooli esindamine kohtus, et aidata neil saada riiklikku rahastust, mida seadus erakoolidele ette näeb
 • Elanike nõustamine planeerimisvaidluses kinnisvaraarendajaga
 • Mitme vastloodud idufirma nõustamine
 • Eesti esimaletaja Kaido Külaotsa maleklubi esindamine vaidluses sooviga aidata kaasa suhete paranemisele maleliidus ja rikastada maleelu Eestis