https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/villu/Villu-Otsmann2_400x600.jpg
Peamised tegevusvaldkonnad

Villu on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele, keskendudes pretsedente loovatele kohtuasjadele konkurentsi ja äri- ning investorsuhtega seotud küsimustes. Villu erihuviks on ka inimõigus- ja konstitutsiooni alased ühiskonnas tähtsust omavad kaasused

Töökogemus

2011–… juhtivpartner, advokaadibüroo TRINITI (end. Tamme Otsmann Ruus Vabamets)
2004–2010 asutaja ja partner, advokaadibüroo Tamme & Otsmann
1999–2004 advokaat, advokaadibüroo Teder & Rask
1997–1999 õigusnõunik, NG Investeeringud, juhtiv kodumaine investeerimiskontsern
1995–1997 majajurist, Eesti Tarbijateühistute Keskühistu
1993–1997 ekspert, Tallinna linnavalitsuse linnamajanduse amet

Villu enam kui 20-aastasesse äriõiguse kogemuste pagasisse kuuluvad järgmised ametialased saavutused:

  • Esindasime Vabariigi Valitsust äri- ja konkurentsiõiguslikus vaidluses seoses Tootsi tuulepargi maa-ala üleandmisega AS’le Eesti Energia
  • Juhtiva Eesti börsiettevõtte Delfi esindamine Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkojas interneti teenuse vahendajate vastutust puudutavas vaidluses Loe edasi
  • Eesti ühe juhtiva investeerimisühingu NG Investeeringud esindamine käibemaksu mahaarvamisega seotud kohtuasjas, kus riigikohus muutis oma senist praktikat Loe edasi
  • Tallinna Sadama nõustamine Eesti konkurentsiametis turgu valitsevat seisundit ja sadamatasusid puudutavas vaidluses Loe edasi
  • Siiani Eesti keerukaima avalikult kasutatavasse taristusse tehtud investeeringu nõustamine AS-i Eesti Raudtee erastamisel ja hilisemas tagasimüügis (2000–2007)
  • Vähemusaktsionäri edukas esindamine pretsedenti loovas ebaseaduslikust aktsiakapitali vähendamisest tuleneva kahjutasu kohtuasjas
Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 1999. aastast

Üliõpilasorganisatsiooni Rotalia liige alates 1991. aastast (s.h aastatel 2008-2010 juhtis Villu selle Tallinna vilistlaste koondist)

Haridus

Villu lõpetas 1996. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna

Keeled

Eesti, inglise, vene ja soome keel

Huvialad

Vabal ajal armastab Villu kalastada oma maamaja lähedal merel ning käia perega telkimisretkedel. Villu osaleb sageli  oluliste teemade avalikus arutelus, näiteks koolireform, õigus haridusele ja arstiabile, sõnavabadus ja internet jms, ning on mitmel korral neil teemadel ka avalikult sõna võtnud ja Eesti ajakirjanduses artikleid avaldanud