https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/tanelkalaus/Tanel-Kalaus_1_400x600.jpg

Tanel Kalaus

Partner / Vandeadvokaat / Vaidlusvaldkonna juht

Peamised tegevusvaldkonnad

Tanel keskendub vaidluste lahendamisele, kuid tegeleb ka üldnõustamise ja tehingutega. Õigusvaldkondadest on Tanel spetsialiseerunud peamiselt Eesti ja Euroopa Liidu konkurentsiõigusele, aga ka ühinguõigusele. Lisaks tegeleb ta põhjalikult energeetika ja infrastruktuuri ning ravimite jae- ja hulgimüügi valdkondadega

Töökogemus

2018-… partner ja vandeadvokaat, advokaadibüroo TRINITI
2015-2018 partner ja vandeadvokaat, Advokaadibüroo Jesse & Kalaus
2000–2015 vandeadvokaat, Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous
2003 kevad külalisadvokaat, Roschier, Attorneys Ltd.
1997–2000 jurist, AS Magnum Medical ja AS Magnum Grupp
1997 suvi referent, Välisministeeriumi konsulaarosakond

Läbi aastate on Tanel esindanud kliente paljudes keerukates ja erinevaid valdkondi puudutanud tsiviil-, haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlustes, seda nii kohtus kui kohtuväliselt.

Tanel on üks Eesti parimaid konkurentsiõiguse advokaate, kes lisaks erinevatele vaidlustele ja tehingute nõustamisele on läbi viinud arvukalt konkurentsiõiguse, sealhulgas riigiabi ja Euroopa Liidu õiguse analüüse ning andnud erinevatele seaduseelnõudele hinnanguid.

Samuti on Tanel nõustanud kliente mitmetes märgilise tähendusega ühinguõiguslikes vaidlustes, eelkõige seoses vähemusosanike õiguste ja kohustustega.

Tanel on aastate jooksul olnud juhtivas rollis mitmetes kogu regiooni hõlmavates mastaapsetes ühinemis- ja omandamisprotsessides, olnud keerukate koondumiste juures, juhtinud õiguslike auditite meeskondi ning osalenud mitmetes Eesti jaoks olulistes aktsiate esmastes avalikes pakkumistes (IPO)

Tanelit hindavad kõrgelt tunnustatud eksperdiks maailma juhtivad õigusturgude ülevaateid avaldavad väljaanded, nagu näiteks Chambers Europe ja Legal500. Tanel on esinenud mitmetel Eesti ja rahvusvahelistel seminaridel ning on olnud paljude rahvusvaheliste õigusalaste kogumike ja artiklite kaasautor

Liikmesus

Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liige alates 2015. aastast ja komisjoni esimees alates 2019. aastast

Eesti Advokatuuri liige alates 2001. aastast

Haridus

Cambridge’i Ülikool, magistrikraad (LL.M.), 2002

Tartu Ülikooli õigusteaduskond, cum laude, 2000

Keeled

Taneli emakeel on eesti keel ning ta valdab vabalt ka inglise keelt. Vene keelt valdab ta suhtlustasandil

Huvialad

Tanel mängib juba aastaid jalgpalli