https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/sandor/Sandor-Elias_400x600.jpg

Peamised tegevusvaldkonnad

Sandor spetsialiseerub vaidluste lahendamisele, riigihankeõigusele, konkurentsiõigusele ja riigiabile, haldusmenetlusele, ehitus- ja planeerimisõigusele, transpordile ja infrastruktuurile ning PPP-le

Töökogemus

2019 – … vandeadvokaat, advokaadibüroo TRINITI
2015-2019 advokaat, advokaadibüroo TRINITI
2011 jurist, advokaadibüroo TRINITI (end. Tamme Otsmann Ruus Vabamets)
2011 praktikant, advokaadibüroo TRINITI
2010 praktikant, Tartu maakohus

Sandor on kliente nõustanud muu hulgas järgmistes küsimustes

 • Sig Sauer Inc. edukas esindamine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse automaatide riigihanke vaidlustusmenetluses (2019)
 • Medicum Tervishoiuteenuste edukas esindamine Haigekassa eriarstiabiteenuse riigihanke vaidlustusmenetluses (2018)
 • Utilitase nõustamine finantsinvestori kaasamisel (2018) Loe edasi
 • Tartu linna nõustamine Tartu lennuühenduste parendamiseks konkursi läbiviimisel (2018) Loe edasi
 • Bristol Trust OÜ edukas esindamine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse soomukite ümberehituse riigihanke vaidlustusmenetluses (2018)
 • AS-i Paide Vesi edukas esindamine Türi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuse kontsessiooni vaidlustusmenetluses (2018)
 • Lääne-Nigula valla esindamine pretsedentvaidluses õpilaskodu sulgemise teemal (2018)
 • Riigikantselei nõustamine Eesti lennuühenduste parendamise võimaluste osas (2017)
 • Vabariigi Valitsuse esindamine Tootsi tuulepargi halduskohtumenetluses (2017)

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2015. aastast
Sandor kuulub üliõpilaskorporatsiooni Rotalia ridadesse

Publikatsioonid

 • Elias, Sandor (2017). Riik kui tellija ehk avaliku teenindamise kohustus õhutranspordisektoris, Juridica, 3, 156-167
 • Elias, Sandor (2014). Ebaseadusliku riigiabi saaja usalduse kaitstavus riigiabi tagasinõudmise korral, Juridica, 6, 433-442

Haridus

Sandor omandas 2014. aasta kevadel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistrikraadi (cum laude)

Keeled

Sandori emakeel on eesti keel ning ta suhtleb vabalt ka inglise keeles. Samuti valdab ta vähemal määral saksa keelt

Huvialad

Vabal ajal huvitub Sandor välispoliitikast, ajaloost ning tegeleb ka tervisespordiga. Sandor on olnud Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete ringi president ning tudengite välispoliitikat käsitleva raadiosaate „Ringjoon“ saatejuht ja toimetaja