https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/peetermotskula/Peeter-Motskula_400x600.jpg

Peamised tegevusvaldkonnad

Peeter on advokaat, kes keskendub intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõigusega seotud küsimuste lahendamisele. Lisaks õigusteadmistele tugineb ta seejuures oma ligi veerandsajandi pikkusele töökogemusele IT-valdkonnas

Töökogemus

2018 – … advokaat, advokaadibüroo TRINITI
2017 – 2018 jurist, advokaadibüroo TRINITI
2015 – … IT-õiguse külalislektor (autoriõigus), Tartu Ülikool
1993 – 2017 tehnilised ja juhtivad rollid erinevates IT-ettevõtetes

Töötades erinevate IT-ettevõtjate (sh Proact, Skype, MicroLink ja Cybernetica) juures on Peeter aidanud kaasajastada oma tööandjate kasutatavate teenuselepingute tingimusi ja süsteeme ning osalenud due diligence protsessides. Õigus- ja ärinõustajana tegutsedes on Peeter toetanud tarkvara arendamise ja infoühiskonna teenuste osutamisega tegelevaid ettevõtjaid tarkvara litsentsitingimuste valikul ja teenusetingimuste väljatöötamisel ning nõustanud meie kliente nende kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste kaitse küsimustes.

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2018. aastast
2018 – … Eesti Reservohvitseride Kogu liige
2014 – … Kaitseliidu tegevliige
1998 – … Eesti Langevarjuklubi asutajaliige

Akadeemiline kogemus ja publikatsioonid

  • 2015 – … aine “Intellektuaalomandi õiguskaitse infotehnoloogia valdkonnas” külalislektor (Tartu Ülikool, õigusteaduskond)
  • 2014 – osalemine IT-õiguse magistriõppekava ja õppeaine “Intellektuaalomandi õiguskaitse infotehnoloogia valdkonnas” ainekava väljatöötamisel (Tartu Ülikool, õigusteaduskond)
  • Vider, Kadri; Pisuke, Heiki; Mõtsküla, Peeter P.; Tuulik, Triin; Kelli, Aleksei (2013). Keeleressursside litsentsimise õiguslikke küsimusi. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 9, 333−347
  • Mõtsküla, Peeter P. (2006). Tarkvara õiguskaitse perspektiivid võrgustunud ühiskonnas. Juridica, VI, 388−395

Panus õigusloomesse

2012 – aitas ära hoida Eesti liitumise ACTA-ga

Haridus

2009 – MA (õigusteadus), Tartu Ülikool

2000 – DI (majandusteadus ja IT), Tallinna Tehnikaülikool

Keeled

Peeter valdab eesti ja inglise keelt ning suudab mingil määral suhelda ka soome, vene, saksa, prantsuse ja hispaania keeles

Huvialad

Lisaks Kaitseliidus ja langevarjuklubis toimetamisele võib Peetrit aeg-ajalt leida sukeldumas, argentiina tangot tantsimas või mootorrattaga sõitmas. Telerit Peeter ei vaata, kuid see-eest on tal alati rohkem kui üks raamat pooleli