https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/karmen/Karmen-Turk_400x600.jpg

Peamised tegevusvaldkonnad

Karmen on vandeadvokaat, kellel on silmapaistvad õigusteadmised inimõiguste, intellektuaalse omandi, meedia ning rahvusvahelise ja Euroopa Liidu majandusõiguse küsimustes. Samuti osaleb Karmen klientide igapäevasest majandustegevusest tulenevate eraõiguslike küsimuste lahendamises

Töökogemus

Alates 2014 Lektor, Tartu Ülikool (Intellektuaalne omand infoühiskonnas)
2010–… vandeadvokaat, advokaadibüroo TRINITI (end. Tamme Otsmann Ruus Vabamets)
2009–2010 jurist, advokaadibüroo Tamme & Otsmann
2006–2008 jurist, Eesti Rahvusringhääling

Karmen on tegutsenud nõustajana mitmes märkimisväärses meediat ja intellektuaalomandit puudutavas kohtumenetluses Eesti turul, sealhulgas järgmistes

 • Tallinna linn versus Äripäev: tõestasime edukalt, et Tallinna linna nõue seoses linna maine kahjustamisega ei ole õigustatud
 • LHV versus Äripäev: tõestasime edukalt, et n-ö ühiskonna valvekoera rollis on meedial eesõigus avaldada avaliku huvi objektiks olevat materjali kaudsetele tõenditele tuginedes
 • Delfi versus Eesti Euroopa Inimõiguste Kohtus, sh Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkojas
 • Eesti Autorite Ühing versus Viasat, kus esindasime edukalt Viasat AS-i üleeuroopalise tähtsusega kohtuasjas küsimuses, kas satelliitteenuseosutajad peavad saama autori nõusoleku või oma tegevuse eest autoritasu maksma

Liikmesus

 • Euroopa Nõukogu piiriülese internetiliikluse ja internetivabaduste komitee (MSI-INT komitee) ekspert
 • ÜRO interneti valitsemise foorumi koalitsiooni Meedia sõnavabadus internetis koordinaator
 • Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni liige
 • Eesti Advokatuuri liige alates 2009. aastast

Akadeemiline kogemus ja publikatsioonid

 • Turk, Karmen; Pild, Maarja (2019). Kratiga või kratita – see on küsimus. Robotitest ja tehisintellektist tsiviilõiguslikult. Juridica, 1, 43-55.
 • 2014 kohtunik, finaal, Eesti harjutuskohus (Tartu Ülikool)
 • 2014 aine „Inimõigused ja tehnoloogia“ külalislektor (Tallinna Tehnikaülikool, õiguse instituut)
 • 2013 aine „Avatud kultuur Vikipeedia näitel“ külalislektor (Tartu Ülikool, arvutiteaduse instituut)
 • Turk, Karmen (2014). Digitaalkeskkonnas isiku tuvastamise meetmete poolt ja vastu. Juridica, 3, 175–188.
 • Lahe, Janno; Turk, Karmen (2012). The Web Host’s Privilege of Limited Liability: Its Application to Operators of Commentary Rooms. European Review of Private Law, 447–472.
 • Turk, Karmen (2008). Alaealised erikoolis: lapse õiguste rahvusvahelised standardid versus Eesti karistuspoliitika. Kaugia, Silvia; Auväärt, Lembit; Kerikmäe, Tanel; Raska, Eduard (toim.). Vaateid õiguspoliitikale (194). Tartu: Avatar Holding

Panus õigusloomesse

 • Euroopa Nõukogu piiriülese internetiliikluse ja internetivabaduste komitee (MSI-INT komitee) ekspert – Ministrite Komitee soovituse projekt MK/Rec(2015)6 liikmesriikidele vaba, interneti teel leviva piiriülese infovoo kohta ja soovitus internetivabaduse kohta
 • Osales turismiseaduse, autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõude koostamisel

Haridus

Karmen lõpetas 2004. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna

Seejärel omandas Karmen Tartu Ülikoolis ja Helsingi Ülikoolis magister iuris’e kraadi

Praegu on Karmen õigusteaduskonna doktorikandidaat

Keeled

Karmen valdab vabalt eesti ja inglise keelt. Peale selle räägib Karmen ka vene, prantsuse ja soome keelt

Huvialad

Karmen pühendab kogu oma vaba aja perele, sõpradele, sukeldumisele, lohesurfamisele ja lumelauasõidule