Ringkonnakohus andis Viasat AS-ile õiguse pretsedentlahendis autoritasude üle

Triniti

Tallinna Ringkonnakohus jättis rahuldamata EAÜ hagi Viasat AS vastu autoritasude nõudes summas 285 346,85 eurot. Selle otsuse eelduseks oli Riigikohtu 29.05.2013 otsus samas asjas, millest kirjutasime ka siin.

Ringkonnakohus nõustus Viasat AS-iga, et kostjal ei ole vaja teleprogrammide signaali lõpptarbijale kättesaadavaks tegemiseks autoritelt luba ja ta ei pea neile tasu maksma, kui teleprogrammide (ühtseks) edastajaks on televisiooniteenuse osutajad, kellel on autoritega sõlmitud signaalide katkematusse sideahelasse sisestamise riigis kokkulepped teoste edastamise kohta [ka Eesti Vabariigi territooriumil].

Sisuliselt – kuna Viasat AS ei kasuta autori varalisi õigusi ega loo oma tegevusega uut üldsust, ei ole autoritel õigus saada mitmekordselt tasu teose samale auditooriumile edastamise eest nii televisiooniteenuse osutajalt (nt TV3, BBC jne) kui ka satelliiditeenuse pakkujalt.

Otsus jõustub 31.03.2014, v.a. kui EAÜ esitab kassatsioonkaebuse ning Riigikohus sellele menetlusloa annab.

Loe lahendist ka siin:
ÄripäevPostimeesRaamatupidamis- ja maksuinfoportaal