Kauba import Eestisse kolimisel või reisilt saabumisel

Triniti

Inimesed reisivad ja vahetavad elukohta järjest enam. Euroopa Liidu territooriumil liikumine ja ka kauba ühest liikmesriigist teise toomine on lihtne – Eestisse võib tuua kaupa maksuvabalt, va alkoholi, tubakatooteid ja kütust, millel on koguselised piirangud. Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse kauba toomine nii lihtne ei ole.

Liiduvälisest riigist Eestisse tulek

Kaup tuleb deklareerida tollile ning tasuda sõltuvalt kaubast tolli-, käibe- ja aktsiisimaks. Maksuvabalt on võimalik tuua isiklikus pagasis mittekaubanduslikku laadi kaupa 300 euro väärtuses, lennu- ja meretransprodi korral 430 euro ulatuses. Alkoholi-, tubakatoodete ja kütuse puhul tuleb järgida koguselisi piiranguid. Kui olete elanud aga pikemat aega nt Hiinas, Brasiilias või mis tahes muus liiduvälises riigis ja tahate tagasi Eesti elama asuda, siis on kasulik teada, mis tingimustel saate isiklikud asjad maksuvabalt Eestisse tuua. Nt olete ostnud välisriigis elades sõiduauto, mööblit või muid asju, mille tahate kolides kaasa tuua.

Maksuvabastuse tingimused

Maksuvabalt saate importida kaupa juhul, kui kõik alltoodud tingimused on täidetud:

  • tegemist on isiklike asjadega, mis kuuluvad teile (mitte äriühingule)
  • (va alkoholi- ja tubakatooted, kommertsveokid, ameti või erialaga tegelemiseks vajalikud esemed)
  • asute püsivalt Eestisse elama (st viibite Eestis vähemalt 183 päeva aastas, kusjuures Eestist eemalviibimine ei või ületada 90 päeva järjest)
  • olete kasutanud neid asju endises elukohas vähemalt 6 kuud enne Eestisse püsivalt elama asumist
  • jätkate Eestis asjade kasutamist samal otstarbel
  • olete elanud väljaspool liidu territooriumit katkematult vähemalt 1 aasta (va nt juhul, kui teil oli kindel kavatsus elada vastavas riigis vähemalt 1 aasta, kuid tööandja lõpetas töösuhte vms teist sõltumatutel põhjustel pidite planeeritust varem elukohta vahetama).

Maksuvabastuse kohaldamiseks tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile koos tollideklaratsiooniga maksuvabastuse taotlus, mis on kättesaadav Maksu- ja Tolliameti koduleheküljel. Kaup tuleb importida 1 aasta jooksul alates Eestisse püsivalt elama asumisest. Asjad võib saata ka mitme eraldi saadetisena.

Piirang asjade edasisel kasutamisel

  • 1 aasta jooksul ei tohi maksuvabalt imporditud asju teise isiku kasutusse anda (tasu eest ega tasuta), tagatisena kasutada ega müüa. Kui soovite seda siiski teha, siis tuleb Maksu- ja Tolliametit sellest teavitada ning maksta maksud.

Soovitav on Maksu- ja Tolliametiga ühednust võtta juba enne isiklike asjade Eestisse saabumist, et teha kindlaks, kas kõik tingimused on teie puhul täidetud. Alles tuleb hoida ka välisriigis sõlmitud tööleping, üürileping vms püsivalt alalist elamist tõendav dokument ja isiklike asjade soetamist tõendav tšekk või müügileping.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']