Maksuameti uus käsitlus: tagastatud maa müügil pärija tulumaksu ei maksa

Triniti

Kui pärast päritud vara maksustamise korda oluliselt muutnud Riigikohtu otsust nr 3-3-1-97-13 oli Maksu- ja Tolliameti seisukoht, et otsus ei muuda omandireformi käigus tagastatud maa maksustamist üldse, siis hiljuti on arvamust muudetud. Omandireformi käigus tagastatud maa müügil ei teki tulumaksukohustust sõltumata sellest, kas võõrandaja on isik, kellele maa tagastati, või tema pärija.

Riigikohus leidis oma 12.02.2014 otsuses nr 3-3-1-97-13, et vara soetusmaksumuse maksustatavast tulust mahaarvamise õiguse osas tuleb vara pärijat maksustada samamoodi, nagu oleks maksustatud pärandajat, kui viimane oleks asja võõrandanud oma eluajal. Selline seisukoht tulenes sellest, et seaduses ei ole sätet, mis välistaks soetusmaksumuse mahaarvamise õiguse pärijale ülemineku. Enne seda otsust loeti Maksu- ja Tolliameti praktikas pärija jaoks soetusmaksumus nulliks ning seda maha arvestada ei saanud.

Vastates vahetult pärast otsuse vastuvõtmist kliendi huvides tehtud päringule omandireformi käigus tagastatud maa maksustamise kohta, leidis Maksu- ja Tolliamet, et maa võõrandamise tehing on maksuvaba ainult siis, kui võõrandajaks on isik, kellele maa tagastati. Seega olid maksuvabastuse tingimused pärandaja isikuga lahutamatult seotud ning ei läinud pärimisega üle.

Tänaseks läbi viidud täiendava analüüsi tulemusel on Maksu- ja Tolliamet oma seisukohta muutnud. Uue käsitluse kohaselt ei tule tulumaksu maksta sõltumata sellest, kas võõrandajaks on isik, kellele maa tagastati, või tema pärija. Selle põhjuseks on konkreetse maksuvabastuse sõltumatus konkreetses isikust. Pärimise käigus asendub küll maa omanik, ent see maksustamist ei mõjuta. Maksuvabastus rakendub tagastatud maa esimesel võõrandamisel – kui maa müüb isik, kellele maa tagastati, või tema pärija. Kui maad on vahepeal juba müüdud või kingitud, siis maksuvabastus ei laiene.

2010-2013 müüdud maa eest makstud tulumaksu saab tagasi küsida

Maksu- ja Tolliameti seisukohamuutus on tervitatav ning hoiab ära kohtuvaidlused, mis vana praktika jätkumise korral kindlasti ees oleks seisnud.

Omandireformi käigus tagastatud maa omanikele annab seisukohamuutus kindluse, et ka nende pärijad saavad maksuvabastust kasutada. Selle tõttu ei ole vanematel inimestel enam põhjust maa müügiga kiirustada, et pärijate tulumaksukohustust (mis praegusi maa hindu arvestades on kokkuvõttes arvestatav summa) vältida.  Küll aga tasub maa (lähedasele isikule) kinkimisel või soodsa hinnaga müümisel arvestada, et selle käigus kaotatakse tulumaksuvabastus.

Isikud, kes on aastatel 2010-2013 pärijana omandireformi käigus tagastatud maa võõrandanud ning selle eest tulumaksu maksnud, saavad oma tuludeklaratsioone parandada ja enammakstud tulumaksu tagasi küsida. Tuludeklaratsioonide parandamine on lubatud kolme aasta jooksul deklaratsiooni esitamise tähtajast. 2010. aasta deklaratsioonide (esitamise tähtaeg kuni 31. märts 2011) osas on Maksu- ja Tolliamet seoses uuenenud seisukohaga deklaratsioonide parandamise tähtaega pikendanud kuni 30. septembrini 2014. 2011. aasta deklaratsioone (esitamise tähtaeg kuni 31. märts 2012) saab parandada tavapärases korras kuni 31. märtsini 2015.

Lisainfo siit.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']