Leedus Snoras, Lätis Krajbanka – pankrotis, kuid hoiustajad on kaitstud

Triniti

Balti pangandusturult on viimastel nädalatel tulnud ärevakstegevaid uudiseid – Leedu Panga nõukogu otsustas 24. novembril tunnistada AB bankas Snoras maksejõuetuks ning algatada panga suhtes pankrotimenetluse. Kohe selle järel teatas Läti valitsus, et Snorasele kuuluvat Latvijas Krajbankat riik päästma ei hakka ning et viiendiku Läti hoiustajatest enda juurde meelitanud krediidiasutuse suhtes algab samuti pankrotimenetlus.

Idapankuri suured plaanid
Veel selle aasta märtsis kuulutas Snoras panga põhiomanik Vladimir Antonov, et soovib osta panka ka Eestis ning on võtnud sihiks laienemise Briti ja Rootsi pangandusturgudele. Samale härrasmehele kuulus juba mitu spordi- ja meediaäriga seotud ettevõtet, s.h. Inglise esiliigas mängiv jalgpalliklubi FC Portsmouth. Antonovi nime mainiti taas, kui arutati majandusraskustesse sattunud Rootsi autotööstuse legendile SAAB Automotive uue investori kaasamist.

Hoolimata laia joonega pankuri tõsistest ettevalmistustest Saabi autotehast Antonovile siiski ei müüdud, nagu ei andnud talle pangandustegevuse alustamiseks Suurbritannias luba ka Briti finantsjärelevalve. Põhjusena toodi mõlemal juhul sobimatud äritavad ning investeeringute ebaselge päritolu. Kurjemad keeled on seostanud Antonovit aga idanaabri organiseeritud kuritegevusega.
Tänaseks on Antonov Inglise kohtu poolt juba korra kinni peetud ja kautsjoni vastu vabastatud. Kriminaaluurimised on algatatud nii Leedus kui ka Lätis, kus politsei jõudis arestida mehe Jurmalas asuva villa ning ei rohkem ega vähem kui 14 erinevat luksusautot!

Päästekavast ei saanud asja
Lootuses Leedu viiendaks suurim krediidiasutus osaliselt päästa, esmalt Snoras pank Leedu keskpanga nõudel riigistati, plaaniga see (varasema problemaatilise Parexi eeskujul) saneerimisel kaheks jagada. Pärast ajutise halduri ettekannet panga majandusolukorra kohta,otsustati siiski minna pankroti teed. Leedu riigipanga presidendi Vitas Vasiliauskase sõnul oli puuduvate aktivate väärtus üle ühe miljardi liti (290 miljoni euro), täpsemalt olevat tegu fiktiivsete välispankadesse paigutatud võlakirjadega.

Krajbankas, mille tegevus peatati juba 21. novembril, avastati esialgu ligi 100 miljoni lati (üle 142 miljoni euro) suurune puudujääk. Lisaks on Läti finantsjärelevalve andemetel panga vara seadusevastaselt panditud kolmandate isikute kasuks. Läti Delfi andmeil ongi osa rahast kulunud Snoras panga ühe suuromaniku Vladimir Antonovi äriprojektide rahastamiseks, mille hulka kuulus muuhulgas plaan osta Rootsi autotootja Saab.

Kõik hoiustajad on 100 000 euro ulatuses riigi poolt kaitstud
Lohutuseks pangaklientidele saame tõdeda, et AB bankas Snoras klientidele rakendub Leedu hoiuste tagamise seadus. Pangas olevad hoiused koos panga maksejõuetuks kuulutamise päevaks kogunenud intressiga makstakse välja 100 protsendi ulatuses 100 000 euro (345 280 Leedu liti) suuruses summas iga hoiustaja kohta.

Vastavalt seadusele makstakse rahalised vahendid välja 20 tööpäeva jooksul, nimetatud aega võib Leedu hoiuste tagamise fond seaduse kohaselt pikendada 10 tööpäeva võrra.

Analoogne hoiustajate kaitse kehtib ka Krajbanka klientidele Lätis, kus riiklikult tagatavaks hoiuse piirmääraks samuti 100 000 eurot (70 280,4 Läti latti).

Tagatud on ka Eesti hoiustajate raha
Kuna Snoras tegutses Eestis vaid filiaali kaudu, siis on ka Eestist kaasatud hoiuste hüvitamine Leedu hoiuste tagamise fondi ülesanne. Eesti residentide hoiuseid on AB bankas Snoras poolt kaasatud kokku 7,8 miljoni euro ulatuses. Finantsinspektsioonile teadaolevatel andmetel on Eesti residentidest eraisikuid, kellele Leedu hoiuste tagamise skeem rakendub, vähem kui 300 ja juriidilisi isikuid mitte rohkem kui 5.

Snoras Eesti filiaali eraisikutest klientide hoiused tagastatakse läbi SEB Panga. SEB on Leedu hoiuste ja investeeringute tagamise fondi poolt ametlikult kuulutatud klientide hoiuste tagastamise eest vastutavaks asutuseks ning võtab kõigi hoiustajatega lähiajal ise ühendust.

Krajbanka hoiuste kompenseerimine toimub vastavalt Läti valitsuse otsusele Citadele panga kaudu, kelle Tallinna esindus asub Kaarli puiesteel ning kelle kliendid saavad hüvitustaotluse esitada ka oma internetipanga kaudu.

Pankrotid mõjutavad märgatavalt meie naabrite rahandust ja omavahelisi suhteid
Meie Balti naabrite rahaline seis ei olnud kestva finantskriisi tõttu ka eelnevalt ülemäära kiita, pankrotistunud pankade klientidele garanteeritud hoiuste kiire hüvitamise kohustus pingestab seda veelgi ning ei ole jäänud rahvusvahelistele reitinguagentuuridele märkamata.

Leedu valitsus kavatseb laenata riigi hoiusekindlustusfondile kuni 3,3 miljardit litti. Läti valitsus otsustas erakorralisel istungil, et Läti riigikassal tuleb laenata 200 miljonit latti, tähtajaga 15 aastat. Kohalikud omavalitsused, mis hoidsid oma raha Latvijas Krajbankas (Dagda, Jaunpiebalga, Dundaga ja Karsava) saavad riigikassalt erandkorras laenu 70 000-300 000 latti.

Tekkinud pingete tõttu astus eelmisel nädalal ametist tagasi Läti finantsjärelevalve juht ning Läti peaminister jättis ära oma ametliku Leedu visiidi. Aina valjemalt kõlavad lätlaste etteheited, et Leedu järelevalveasutused ei ole oma tööd piisava hoolikusega teinud ning võimaldanud omanikel Snorasest ja Krajbankast pankroti eelselt suuri summasid välja kantida. Leedulased omakorda on mures, et juhtunu võib kahjustada Läti huvi ja võimekust osaleda Leedu jaoks olulistes pan-Balti koostööprojektides nagu Rail Baltic, vedeldatud gaasi (LNG) terminaal ning Visaginasse tuumajaama ehitus.

Kliendid on liikvel
Kahtlemata on Snoras ja Krajbanka pankrotid meie lähinaabrite pangandussüsteemide usaldusväärsusele tekitanud suurt kahju. Täiendav kriitiline tähelepanu riikliku finantsjärelevalve efektiivsusele on igati omal kohal kõigis Balti riikides ning klientide liikumine „suurte ja usaldusväärsete“ Skandinaavia pankade poole samuti sündmuste loogiline tulemus.

Omalt poolt oskame hoiustajatele kindlasti soovitada riskide jaotamist eri pankade vahel, s.t. kui sääste on kogunenud rohkem kui saja tuhande euro ulatuses on mõistlik seda ületav summa deponeerida mõnes teises krediidiasutuses. Samuti tuleks oma Läti ja Leedu äripartneritega suheldes arvestada, et sealsete pankade äsjased pankrotid võivad olla nende finantsseisu ja maksevõimet märgatavalt mõjutanud.

Hoiuste tagamise õiguslikust regulatsioonist oleme pikemalt kirjutanud oma varasemas blogikandes detailsema ülevaate Snorase ja Krajbanka pangadustegevuse lõpetamisega seonduva kohta saate aga meie Läti ja Leedu kolleegide artiklitest.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']