Kuidas võlg Euroopast kätte saada?

Triniti

Tollipiirid Euroopa Liidus sees puuduvad ning aina enam ja enam tehakse liidusiseseid tehinguid. On loomulik, et selle pinnalt tekib ka kohtuvaidluseid. Saades ühes liikmesriigis jõustunud kohtulahendi võib tekkida küsimus, et otsus küll on, aga kuidas selle abil reaalset raha saada, kui võlgnik asub teises liikmesriigis?

On hea tõdeda, et kapitali vaba liikumise põhimõtet aitab Euroopa Liit muuhulgas tagada sellega, et ühe liikmesriigi kohtu lahend on täidetav ka teistes liikmesriikides. Euroopa Liidu tasemel on vastu võetud mitmeid otsekohalduvaid määruseid, mis reguleerivad kohtulahendite täitmist ja tunnustamist, sh:

  • määrus 44/2001/EÜ kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades;
  • määrus 2201/2003/EÜ, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutuseg;
  • määrus 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta.

Kuigi otsuste täitmine teises liikmesriigis võib esmapilgul tunduda õigusküsimustega vähe kokkupuutunud isikule kulukas ja keeruline, ei maksa seda siiski karta. Mitmetel advokaadibüroodel on koostööpartnerid teistes Euroopa Liidu riikides ning nende kaudu on vajaliku info saamine ning toimingute tegemine lihtne.

Sama oluline kui see, et Eesti kohtu lahend on täidetav teistes liikmesriikides on, et teiste liikmesriikide kohtute lahendid on täidetavad ka Eestis. Seega suhete pingestumisel koostööpartneriga, mille puhul jõuab vaidlus teise liikmesriigi kohtusse, on oluline aktiivselt osaleda kohtumenetluses vastates hagile ja esitades enda seisukohad.

Seetõttu soovitame:

  • kasutage võimalusi oma huvide kaitseks ning pöörake kohtuotsused vajadusel ja võimalusel täitmisele ka teistes liikmesriikides;
  • ärge „peitke pead liiva alla“ ning osalege teid puudutavas kohtumenetluses nii Eesti kui ka mõne teise liikmesriigi kohtus – sellega tagate oma huvide ja õiguste kaitse õigel ajal ega seisa ühel hetkel silmitsi tõsiasjaga, et teie suhtes on tehtud kohtulahend, mida nüüd hakatakse täitma.

Eeltoodust ei tohiks kindlasti järeldada, et tõsiselt peaks võtma ainult Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud kohtuotsuseid. Ka muudes riikides tehtud kohtuotsused võivad olla Eestis täidetavad ja vastupidi.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']