Kui korraga ei jaksa, siis maksa jupi kaupa

Triniti

Leevendust kohtusse pöördumist takistavale kõrgele riigilõivule annab võimalus tasuda lõiv osamaksetena.
Igal isikul on põhiseaduslik õigus pöörduda oma rikutud õiguste kaitseks kohtu poole. Seda põhiõigust piiravad kohtusse pöördumisel tasumisele kuuluvad riigilõivud. Tegemist on lubatava riivega, kuid ainult seni, kuni riigilõivu määrad on mõistlikud.

Riik võtab 10% summast

Kahjuks tõstis Eesti riik 2009.a esimesel päeval kohtuasjadega seotud riigilõivud ebamõistlikult kõrgeks ja oma töös näeme ikka ja jälle, kuidas kliendid peavad selge eduvõimalusega hagi esitamisest loobuma, kuna neil lihtsalt ei ole võimalik nii suurt lõivu tasuda. Riigilõivu suurus sõltub nõutavast summast ja moodustab keskmise suurusega vaidluse puhul 10 % hagetavast summast (so vaidlused, kus nõude suurus on vahemikus ca 6 400 – 32 000 €). Suuremate summade puhul on riigilõiv protsentuaalselt väiksem, nt ca 64 000 € suurusest nõudest 7,5%, 128 000 € nõudest 5% ja 320 000 € suurusest nõudest 4%).

Riigikohus hurjutab!

Riigilõivude röövellikkusest on räägitud palju. Riigilõivude (kõrged) määrad on olnud ka mitmete viimase aasta Riigikohtu lahendite objektiks ja küsimust on arutatud lausa kõikidest riigikohtunikest koosneva Riigikohtu üldkogu ning põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi tasandil. Näiteks on käesoleva aasta aprillis Riigikohtu üldkogu märkinud ühes kohtulahendis, et üldkogu hinnangul on vajalik kiire analüüsi tegemine riigilõivude regulatsiooni kohta tervikuna ning et seadusandja peaks tulevaste vaidluste vältimiseks ja kohtumenetluskulude normaliseerimiseks kiiremas korras üldiselt ja süstemaatiliselt alandama riigilõivu määrasid.

Ühes teises kohtuasjas märgib Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalvekolleegium, et on seadusandja otsustada, kas luua süsteem, kus kaebuse riigilõivud on kõrged ja lisaks on ka äriühingutele antud võimalus saada vabastust nimetatud riigilõivu tasumisest, või süsteem, kus kaebuselt ei pea tasuma riigilõivu või tasutavad riigilõivud on madalad ning äriühingud vabastust ei saa. Seejärel lisades, et põhiline on, et seadusandja tagaks enda majandushuvides tegutsevatele äriühingutele tegeliku võimaluse kasutada kohtusse pöördumise õigust.

Riigilõivu saab maksta osamaksetena

Seadus annab võimaluse taotleda kohtult menetlusega seotud riigilõivu tasumist osamaksetena. Riigikohus on selgitanud, et kuna riigilõivu eesmärgiks on riigi tehtava avalik-õigusliku toimingu kulutuste täielik või osaline hüvitamine, siis riigilõivu osamaksetena tasumise korral riigilõivu eesmärki ei kahjustata.

Sellest tulenevalt tasuks vajaduse tekkimisel igal juhul esitada kohtule taotlus riigilõivu osamaksetena tasumiseks. Vähemalt seni, kuni riigilõivud on sedavõrd kõrged, et piiravad kohtusse pöördumise õigust.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']