Kohus nõustus: Äripäev ei ole rikkunud Tallinna õigusi korruptsioonijuhtumite kajastamisel

Triniti

Kohtuvaidlus Tallinna linna ja Äripäeva AS vahel sai alguse juba 2013. aasta suvel, kui Tallinna linnavalitsus esitas Äripäeva vastu hagi, mille ajendiks olid 24. mail 2013. aastal Äripäevas ilmunud uurivad artiklid “Ametnik Merko lõa otsas“, „Asju aeti kõige kõrgemal tasemel“, juhtkiri „K-kohkumus pole seni üle läinud ega tohigi minna“ ja „Edgar Savisaar, kuhu vabandustpalumine jäi?“.

Need artiklid tuginesid endiste Keskerakonna liikmete ning linna palgal olnud Elmar Sepa ja Ivo Parbuse kriminaalasjas kogutud materjalidele.

Tallinna Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et hagi tuleb jätta rahuldamata.  Erinevalt maakohtust aga põhjendas ringkonnakohus seda sellega, et tsiviilasja ei olekski pidanud sisuliselt lahendama, vaid lähtuma Äripäeva taotlusest, et Tallinna linnal ei olnud õigusvõimet olla hagejaks ebakohaste hinnangute või ebaõigete faktiväidetega seonduvas tsiviilasjas – ehk avalik-õiguslikul juriidilisel isikul puudub subjektiivne õigus esitada hagi enda hea nime kaitseks.

Varasemalt nõustus Harju Maakohus Äripäevaga, et avaldatud oli ainult väärtushinnanguid ja tõeseid faktiväiteid, mistõttu ei saanud hagi rahuldada.

Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi kirjutas lahendist 07.05.2015 Äripäeva artiklis “Tallinn kaotas Äripäevale ka ringkonnakohtus”, et “Äripäev on teise kohtuastme otsusega rahul ning loodab, et Keskerakonna juhitud linnavalitsus lepib kohtus saadud teise järjestikkuse kaotusega ja ei tekita Tallinna maksumaksjatele vaidluse jätkamisega enam täiendavaid kulutusi“.

Otsus ei ole jõustunud ning Tallinna linnal on võimalik taotleda menetlusluba Riigikohtust.

Äripäeva AS-i esindas vandeadvokaat Karmen Turk.

LOE ka:
TRINITI Facebooki lehekülg
Äripäev: “Tallinn kaotas Äripäevale ka ringkonnakohtus