TRINITI advokaatide kogemused

Kaitse kriminaalasjas seoses narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tellimisega internetist

Oleme edukalt kaitsenud kliente reas kriminaalasjades, kus etteheiteks on olnud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tellimine internetist. Kriminaalmenetlus on alanud, kui kliendile adresseerituna on saabunud postipakk, mis sisaldas narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja ainerühmade nimekirjadesse kantud aineid. Kliente kaitses vandeadvokaat Risto Käbi​

Kaitsesime edukalt klienti PRIA soodustuskelmuse kriminaalasjas

Saavutasime kriminaalasjas kliendile soodsa tulemuse soodustuskelmuse süüdistuses karistusseadustiku § 210 järgi. Mitme süüdistatavaga kriminaalasja sattus klient seoses konsultandi rolliga PRIA toetuste saamiseks. Menetluse kestel muutus soodustuskelmusi puudutav Riigikohtu praktika kliendile kahjulikus suunas ja mõistlikuks osutus otsida vaidlemisele alternatiive. Kohus lõpetas kriminaalmenetluse oportuniteediga kliendi jaoks aktsepteeritavatel tingimustel, klient ei jäänud kuriteos süüdi, ei saanud karistada ega pandud talle kohustust saadud toetusi tagasi maksta. Klienti kaitses vandeadvokaat Risto Käbi