Meie kogemused - Andmekaitse

Abistasime ülemaailsmset tuntud tehnoloogia ettevõtet turule sisenemisel

Üleilmselt tundud tehnoloogia ettevõte sisenes äriplaani kohaselt kõigisse EL riikidesse korraga. Seetõttu koordineeriti üld- ja eritinigmuste, küpsisepoliitikate ja muude vajalike tarbijalepingute pakettide koostamine üle Euroopa üheaegselt. Abistasime klienti nii Tallinna kui Vilniuse büroos vastavalt dokumentide koostamiseks vastavalt Eesti ja Leedu õigusele. ​

TRINITI on läbi viinud enam kui 100 andmekaitsealast koolitust kolmes keeles

TRINITI on läbi viinud kolmes keeles (eesti, inglise ja vene) andmekaitsealaseid koolitusi erinevate valdkondade klientidele sh finants, haridus, kindlustus, energia, tervishoid, toitlustus, majutus, telekommunikatsioon, online kaubandus ja ka jaekaubandus. TRINITI on nõustanud andmekaitse teemadel ka riigiasutusi võttes arvesse avaliku asutuse spetsiifikat andmete töötlemisel

TRINITI on abistanud kliente Google otsitulemuste „puhastamisel"

TRINITI on abistanud kliente olukorras, kus Google või teiste otsimootorite tulemustes on ebaõige või väga vana informatsioon

Kuigi usume TRINITI’s et ajaloolise informatsiooni õigsus peab säilima, on siiski olukordi, kus nõustume, et otsitulemused võivad olla „ebarelevantsed“, nt alaealisena toime pandud väärtegu või noorena antud intervjuu või kuriteo kannatanuna meediahuvi orbiiti langemine. Sellistes olukordades on põhjendatud ning õiglane, et aastaid hiljem ei oleks just see info, mis defineerib inimese

TRINITI nõustas Codelight OÜ-d

TRINITI nõustas Codelight OÜ-d Wordpressi põhise andmekaitse lahenduse (plugin) loomisel, aidates nii isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) sisuloomega, kui lahenduse ülesehituse sobivuse tagamisel andmekaitse nõuetega

TRINITI nõustas Utilitase kontserni andmekaitse nõuete täitmise projektis

2018 aasta mais jõustus üleeuroopaline andmekaitsemäärus ingl. GDPR. TRINITI abistas Utilitase kontserni andmekaitsealase dokumentatsiooni ülevaatamisel ja ettevalmistamisel, mh privaatsustingimuste täiendamisel, töötlemistoimingute registri koostamisel, rikkumisest teavitamise dokumentatsiooni koostamisel ja töötajate andmete töötlemise dokumentatsiooni koostamisel

TRINITI nõustas Äripäev AS-i andmekaitse nõuete täitmise projektis

2018 aasta mais jõustus üleeuroopaline andmekaitsemäärus ingl. GDPR. TRINITI abistas Äripäev AS-i andmekaitsealase dokumentatsiooni ülevaatamisel ja ettevalmistamisel, mh privaatsustingimuste täiendamisel, töötlemistoimingute registri koostamisel, rikkumisest teavitamise dokumentatsiooni koostamisel ja töötajate andmete töötlemise dokumentatsiooni koostamisel