Meie kogemused - Riigihankeõigus

Esindasime edukalt pakkujat Scanmed Group TÜ Kliinikumi laborimööbli hankes

Hankija tunnistas vastavaks ja edukaks konkurendi pakkumuse. Vaidlustasime hankija otsuse, kuna konkurendi pakutud mööbli värv ei vastanud tehnilisele kirjeldusele ning kuigi seda muudeti peale pakkumuste tähtaega kirjavahetus teel, ei ole niisugused läbirääkimised lubatud. VAKO ja halduskohus nõustusid, et pakutud värvitoon oli vale ja selle muutmine peale pakkumuste esitamist on Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt lubamatu. Leping sõlmiti AS-iga Scanmed Group

Esindasime edukalt pakkujat vaidlustuses keskkonnaministeeriumi hankes

Esindasime pakkujat vaidlustuses keskkonnaministeeriumi hankes „Keskkonnaministeeriumi elektroonilise dokumendihaldussüsteemi arendused”. Hankija jättis kliendi esitamata jäänud, kuid sisult kasutu dokumendi pärast kvalifitseerimata. Peale vaidlustuse esitamist jõudis vastu vaielda ainult kolmas isik, hankija ise muutis oma otsuse ära ja tunnistas OÜ BPW Consulting pakkumuse edukaks

Esindasime edukalt klienti riigihangete rikkumise väärteomenetluses

Rahandusministeerium alustas väärteomenetlust kliendi korraldatud sõidukite ostuhankes, leides, et hanke tehnilise kirjelduse koostamisega rikuti riigihangete seaduse nõudeid lepingu sõlmimiseks. Samasugune rikkumine toimus ministeeriumi arvates liisinglepingu sõlmimisega finantseerimisasutusega, kes hankes pakkumust ei esitanud. Loe edasi

Esindasime edukalt pakkujat tänavavalgustussüsteemide hankes

Esindasime vaidluses edukaks tunnistatud pakkujat K-Projekt AS-i SA Keskkonna Investeeringute Keskuse korraldatud riigihankes „Tänavavalgustuse rekonstrueerimise programm. Projektdokumentatsiooni koostamine“. Loe edasi

Esindasime edukalt pakkujat rahandusministeeriumi telefonide hankes

Esindasime Esecom International OÜ-d rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskusega vaidluses, mis puudutas telefonide ostmise hankedokumente. Kaasus päädis riigihangete vaidluses võrdlemisi harvaesineva kompromissiga, milles hankija nõustus muutma hankedokumente kliendi nägemuse kohaselt

Esindasime edukalt OÜ-d Reaalprojekt Rail Balticu projekteerimishankes

Esindasime edukat pakkujat OÜ Reaalprojekt Rail Balticu raudteetrassi projekteerimise hankes. Vaidlustuse esitanud konsortsiumil ei läinud selles vaidlusest hästi ja vaidlustus jäeti tähtaja rikkumise tõttu läbi vaatamata. Tähelepanuväärne on selles asjas VAKO seisukoht, et kuigi vaidlustaja ei ole kohustatud puhkepäevadel töökirju lugema, aga kui ta seda siiski tegi, siis ei muuda asjaolu, et tegemist oli puhkepäevaga, otsustest teadasaamise aega. Hankeleping sõlmiti meie kliendiga OÜ-ga Reaalprojekt

Esindasime TRINITI ühispakkujaid Rail Balticu õigusanalüüsi hankes

Esindasime hankevaidluses edukalt ühispakkujaid: OÜ Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets (TRINITI Tallinn) ning TRINITI Riga ja TRINITI Vilniuse advokaadibüroosid Rail Balticu ühisettevõtte õigusanalüüsi hankes. Praeguseks on õigusanalüüs valminud ja avaldatud (ühisettevõtte uuringu tulemused leiab siit)

Esindasime edukalt Harku valda Vääna kooli restaureerimishankes

Nõustasime edukalt Harku valda Vääna kooli restaureerimishanke menetluses ja hilisemas vaidluses. Hankemenetluse objektiks oli muinsuskaitseline ehitis, mistõttu oli ka hankemenetlus keskmisest suuremate nõudmistega ja seetõttu keerukas. Loe edasi

Esindasime USS Security Eestit edukalt Eesti Raudtee ja Tallinna Sadama turvahangetes

Esindasime edukalt USS Securityt Eestit AS-i Eesti Raudtee ja AS-i Tallinna Sadam turvahangete vaidlustes. Kuna tegemist oli lihthangetega, mille vaidlustamispraktikat napib, pakkus menetlus kõikidele osapooltele tõsist pinget ja toredaid protsessielamusi. Meie loomingulise töö tagajärjel sõlmiti hankelepingud mõlemas hankes AS-iga USS Security Eesti

Edukas esindus omanikujärelevalve riigihankes

Esindasime edukalt OÜ-d Vealeidja Pärnu ÜVK rajamise omanikujärelevalve hankevaidluses. Vaidlustuskomisjonis läbiti kolm vaidlusvooru, kus arutleti teemal, kas konkurendi kogemuse tõendamiseks töövõtjana sobib selline referents, kus ta on olnud kogemuse tõendamiseks esitatud lepingus ise tellija. VAKO leidis, et ei sobi, ja nii lõppesid kõik vaidlustused meile edukalt. Soovitud leping hankija ja OÜ Vealeidja vahel sõlmiti