Meie kogemused - Põllumajandus

Kärla Põllumajandusühistu omandamine

TRINITI advokaadid nõustasid ostjat Saaremaal asuva Kärla Põllumajandusühistu ja seotud ühingute omandamisel AS-lt Trigon Dairy Farming Estonia. Meie nõustamisülesanne sisaldas tehingudokumentide läbirääkimist ning abi tehingu ettevalmistamisel, lõpuleviimisel ja finantseerimise korraldamisel. Kärla Põllumajandusühistu on Saaremaal asuv tipp-piimatootja, kelle keskmine piimatoodang lehma kohta kasvas eelmisel aastal 12 205 kiloni.

Vooremaa Piim (sh osaühing Selja ja Piistaoja Katsetalu) müügi korraldamine

TRINITI advokaadid nõustasid tulundusühistu Vooremaa Piim liikmeid kõikide tulundusühistu liikmesuste võõrandamisel. Nõustamisülesanne sisaldas kogu müügiprotsessi ettevalmistust ja juhtimist, sealhulgas enampakkumise läbiviimist, ostjakandidaatide leidmist ja kontaktide loomist, toetust auditi korraldamisel, müügidokumentide ettevalmistamist ja läbirääkimisi ning tehingu edukat lõpuleviimist. Loe edasi

Esindasime edukalt mesinikku hukkunud mesilaste vaidluses

Esindasime edukalt mesinikke palju avalikku tähelepanu pälvinud vaidluses seoses mesilaste hukkumisega rapsipõllul lubamatute taimekaitsevahendite kasutamise tõttu. Üle poole aasta kestnud vaidlus õnnestus lahendada vähem kui kuu jooksul kokkuleppega ning raha on kliendi kontole üle kantud ning naabritest põllupidaja ja mesinik elavad rahus edasi Loe edasi

Torma Põllumajandusosaühingu osade müügi korraldus ja juhtimine

TRINITI advokaadid nõustasid Torma Põllumajandusosaühingu osanikke 100% osade võõrandamisel. Nõustamisülesanne sisaldas kogu müügiprotsessi ettevalmistust ja juhtimist, sealhulgas enampakkumise läbiviimist, ostjakandidaatide leidmist ja kontaktide loomist, toetust auditi korraldamisel, müügidokumentide ettevalmistamist ja läbirääkimisi ning tehingu edukat lõpuleviimist. Loe edasi

Noore põllumehe toetuse määramata jätmise vaidlustamine

Nõustasime Culverts Agri osaühingut PRIA otsuse vaidlustamisel, millega jäeti rahuldamata ühingu taotlus põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamiseks. Meie poolt esitatud vaie rahuldati, taotlus võeti uuesti menetlusse ning sai uue hindamise tulemusena oluliselt kõrgemad hindepunktid

Õnne Piimakarjatalu osade müügi korraldus ja juhtimine

TRINITI advokaadid nõustasid Õnne Piimakarjatalu osaühingu osanikke 100% osade võõrandamisel. Nõustamisülesanne sisaldas kogu müügiprotsessi ettevalmistust ja juhtimist, sealhulgas enampakkumise läbiviimist, ostjakandidaatide leidmist ja kontaktide loomist, toetust auditi korraldamisel, osaluste ümberstruktureerimist, osanikevaheliste läbirääkimiste nõustamist, müügidokumentide ettevalmistamist ja läbirääkimisi ning tehingu edukat lõpuleviimist. Loe edasi

OÜ Selja osade võõrandamine

TRINITI advokaadid nõustasid OÜ Selja osanikke enampakkumise läbiviimisel, elektroonilise andmeruumi ettevalmistamisel ning õigusliku auditi läbiviimisel, läbirääkimistel pakkujatega ning müügilepingute vormistamisel. Nõustasime ka osaluse omandajat koondumise kontrolli menetlusega konkurentsiametis. Loe edasi

Hiiumaa Agro omandamine

Meie advokaadid nõustasid ostjat piimakarja- ja lihaveisekasvatusega tegeleva äriühingu Hiiumaa Agro ostutehingu läbirääkimistel ja vormistamisel

Vaidlus põllumajandustoetuse määramise üle

Esindasime põllumajandustootjat vaidluses PRIA-ga. Vaidluse tulemusel tühistas kohus menetlusnõuete rikkumise tõttu käskkirjad, millega jäeti kohapealse kontrolli tulemusel maksmata ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus, keskkonnasõbraliku tootmise toetus ja ebasoodsamate piirkondade toetus