TRINITI advokaatide kogemused

Esindasime edukalt OÜ-d Reaalprojekt Rail Balticu projekteerimishankes

Esindasime edukat pakkujat OÜ Reaalprojekt Rail Balticu raudteetrassi projekteerimise hankes. Vaidlustuse esitanud konsortsiumil ei läinud selles vaidlusest hästi ja vaidlustus jäeti tähtaja rikkumise tõttu läbi vaatamata. Tähelepanuväärne on selles asjas VAKO seisukoht, et kuigi vaidlustaja ei ole kohustatud puhkepäevadel töökirju lugema, aga kui ta seda siiski tegi, siis ei muuda asjaolu, et tegemist oli puhkepäevaga, otsustest teadasaamise aega. Hankeleping sõlmiti meie kliendiga OÜ-ga Reaalprojekt